Sökning: "social problem i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 841 uppsatser innehållade orden social problem i sverige.

 1. 1. Medling vid anledning av brott: En behandling i skymundan : En kvalitativ studie om medlarnas erfarenheter kring samarbetet med polisen samt möjliga lösningar för verksamhetens utmaningar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Carl Magnus Sjögren; Julia Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :VOM; Sweden; new institutional theory; domain conflict; domain consensus; integration; collaboration; Medling vid brott; Sverige; nyinstitutionell organisationsteori; domänkonflikt; domänkonsensus; integration; samverkan;

  Sammanfattning : Victim-Offender Mediation (VOM) is a common measure to handle criminal behaviour among the youth. The treatment has however encountered some difficulties in Sweden given its inefficient implementation and organisation. LÄS MER

 2. 2. Det skulle kunna ingå i nån sorts ensembleledning: En studie om inkludering av stråk- och blåsinstrument i ensembleundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Amanda Josefsson; Lottie Svensson; Ludvig Nordgren; [2022]
  Nyckelord :Blåsinstrument; Ensembleundervisning; Inkludering; Instruering; Kompinstrument; Ledning; Musiklärare; Musiklärarutbildning; Pop- och rockmusik; Stråkinstrument; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Band instruments; Direct; Ensemble activities; Include; Instruct; Music teachers; Music teacher education; Pop and rock music; String instruments; Wind instruments; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how teachers include and furthermore instruct and direct string and wind instrumentalists in ensemble activities, such as western popular music and rock music. Our question at issue is how active and prospective music teachers work inclusive and thereby instruct and direct string and wind instrumentalists in the ensemble activities. LÄS MER

 3. 3. Kommer den passa? : En triangulär studie om hur svenska konsumenters digitala konsumentupplevelse påverkas av storleksguider och miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Fredrik Lavesson; Dond Mahmoud; [2022]
  Nyckelord :Digitalization; E-commerce; Size Guides; Digital Consumer Experience; Environmental Impact; Sweden; Swedish Consumers; Fashion; Digitalisering; E-handel; Storleksguider; Digital Konsumentupplevelse; Miljöpåverkan; Sverige; Svenska Konsumenter; Mode;

  Sammanfattning : Med digitaliseringens framfart har detaljhandel inom mode-industrin till stor del gått från fysiska butiker till e-butiker eller flerkanalig försäljning. Detta har skapat ett problem där konsumenter som handlar kläder online stöter på en osäkerhet när det kommer till storlekar. LÄS MER

 4. 4. Inte bara en droppe i havet? En tematisk analys av svenska och danska psykologers erfarenheter av att arbeta inom missbruksvården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Axel Martinsson; Linus Castro Sköld; [2022]
  Nyckelord :substansmissbruk; SUD; beroende; erfarenheter; psykologer; substance use disorder; addiction; experiences; psychologist; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study was to investigate psychologists' experiences of working in addiction care in Sweden and Denmark. Six semi structured interviews were conducted with three Swedish and three Danish psychologists, and the material was analysed using a reflective thematic analysis. LÄS MER

 5. 5. Demokratiska kompetenser i franska och svenska ämnesplaner : En undersökning av gymnasiala ämnesplaner för kurser i samhällskunskap samt i medborgerlig och moralisk utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Fanny Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Samhällskunskap; demokratiska kompetenser; medborgarfostran; citizenship education; ämnesplaner; styrdokument.;

  Sammanfattning : Utbildning i medborgarfostran utformas på många olika sätt runt om i världen beroende på länders politiska, sociala och kulturella kontext. Denna uppsats syftar till att jämföra hur Frankrikes och Sveriges ämnesplaner inom medborgarfostran skildras utifrån Europarådets (2016) beskrivning av demokratiska kompetenser. LÄS MER