Sökning: "statistisk rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden statistisk rapport.

 1. 1. Permutationstest i linjär regression

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Christopher Backström; Adina Berg; Marcus Forsberg; Daniel Skorczynski; Samuel Vrede; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom statistisk dataanalys är linjär regression en metod som används för att anpassa en linje till datapunkter. Metoden kan användas för att studera och dra slutsatser kring samband mellan olika faktorer, vilket exempelvis kan vara relevant inom medicinska studier för att undersöka eekten av en viss behandling. LÄS MER

 2. 2. Studies of Light Hyperon Decay Parameters

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kärnfysik

  Författare :Annele Heikkilä; [2019]
  Nyckelord :Hadron Physics; Hyperon; CP symmetry; Monte Carlo simulations; BESIII;

  Sammanfattning : A basic assumption in fundamental physics is that equal amounts of matter and antimatter were created after the Big Bang. When particles and antiparticles collide, they annihilate, i.e. disappear and produce photons. LÄS MER

 3. 3. A Study on the Relationship Between a Mutual Fund’s Risk-Adjusted Return and Sustainability : Do Mutual Funds with High Sustainability Scores Outperform Those with Low Ones?

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Frida Värnlund; Max Bacco; [2019]
  Nyckelord :Applied mathematics; regression analysis; sustainability; mutual funds; Morningstar; Sharpe ratio; ESG; Tillämpad matematik; regressionsanalys; hållbarhet; fonder; Morningstar; riskjusterad avkastning; Sharpe ratio; ESG;

  Sammanfattning : During the past few decades, social responsible investing (SRI) has rapidly grown to become a renowned investment strategy. Because of the contradictory findings on how successful this strategy is in terms of financial return, the aim of this thesis is to compare the performance of sustainable and conventional funds in four different geographical areas during the last three years. LÄS MER

 4. 4. Macro segregation in continuous cast HSLA steels : With correlation to impact toughness

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Författare :August Åström; Morgan Sten; [2019]
  Nyckelord :Macro segregation continuous cast HSLA steels correlation impact toughness strength statistical analysis;

  Sammanfattning : The report reviews macro segregations in continuous cast steels and possible correlations to impact toughness. The purpose of the thesis is to investigate centreline segregates and V-segregates to see which of them that affect impact toughness the most. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan fetch och förekomst av stormusslor : En studie i Vänern

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Tove Lawenius; [2018]
  Nyckelord :stormusslor; fetch; Vänern; Västergötland; förekomst; badstränder; bivalvia; Unio spp.; Anodonta spp.; Psedoanodonta spp.;

  Sammanfattning : Sötvattensmusslor är viktiga i ekosystem där de finns, för människan utgör de även en ekosystemtjänst då de filtrerar vatten. De stora sötvattensmusslorna kallas stormusslor och finns i både sjöar och vattendrag i Sverige. I Vänern har fyra av de inhemska arterna noterats. LÄS MER