Sökning: "statistisk rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden statistisk rapport.

 1. 1. Den svenska flygskatten - Huruvida införandet av skatten har minskat antalet flygresor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Malin Andersson; Stina Ströby; [2020-02-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I april 2018 infördes en punktskatt för alla flygresor som avgår från Sverige i syfte att minska antalet flygresor och negativa klimateffekter. Denna rapport ämnar att studera huruvida antalet flygresor statistiskt sett har minskat efter skattens införande Data om antalet flygresor för respektive månad och till vilken destination studeras på månatlig basis från april 2017 till mars 2019, alltså studeras ett år utan skatt och ett år med skatt. LÄS MER

 2. 2. Designing a performant real-time modular dynamic pricing system : Studying the performance of a dynamic pricing system which updates in real-time, and its application within the golfing industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Max Bergmark; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In many industries, the prices of products are dynamically calculated to maximize revenue while keeping customer satisfaction. In this paper, an approach of online calculation of prices is investigated, where customers always receive an updated price. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsrapporter och aktievärde : Värderas frivilliga och lagstadgade hållbarhetsrapporter lika?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Rasmus Clausson; Linus Sjögren; [2020]
  Nyckelord :Sustainability report; Environmental report; CSR report; Swedish stock market; Market value; Stock value; Principal-agent theory; Stakeholder theory; Hållbarhetsrapport; Hållbarhetsredovisning; CSR rapport; svenska aktiemarknaden; marknadsvärde; aktievärde; intressentteorin; principal-agentteorin;

  Sammanfattning : En hållbar värld blir mer och mer viktigt för världens befolkning. Det märks inte minst genom ett EU-direktiv från 2014. Direktivet innebär att en del företag i medlemsländerna blir tvingade, genom egna lagar, att upprätta hållbarhetsredovisningar. I Sverige infördes lagen under 2016 och gäller för räkenskapsår som inleds 2017. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av processtyrning vid tillverkning av gasturbiner : En fallstudie på Siemens Industrial Turbomachinery AB, Finspång

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Albert Stenbäck Juhrich; Daniel Nyström; [2020]
  Nyckelord :Runout; Eccentricity; Gasturbine; Rotor; Rotating Machinery; Siemens; Master Thesis Manufacturing; SPS gasturbine; Albert Stenbäck; Albert Stenbäck Juhrich; Daniel Nyström; Albert and Daniel; Kast; excentricitet; Gasturbiner; rotor; rotorer; roterande maskineri; Siemens exjobb; exjobb tillverkning; SPS gasturbiner; Daniel Nyström; Albert Stebäck Juhrich; Albert Stenbäck;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett resultat av utförd fallstudie på Siemens Industrial Turbomachinery AB. Studien utfördes som ett DMAIC-projekt i syfte att utvärdera befintlig processtyrning och ge förslag på nya styrparametrar för att styra och övervaka tillverkningsprocessen av rotorer. LÄS MER

 5. 5. FACTORS DRIVING OFFICE RENTAL PRICE DIFFERENCES BETWEEN STOCKHOLM AND GOTHENBURG BUSINESS DISTRICTS

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Albert Hobohm; Peter Abrahamsson; [2020]
  Nyckelord :Statistics; applied mathematics; industrial management and engineering; multiple linear regression; real estate; Statistik; tillämpad matematik; industriell ekonomi; multipel regressionsanalys; fastigheter;

  Sammanfattning : This report investigates what the main price drivers are for commercial real estate rentals in Stockholm and Gothenburg. The mathematical method applied in this thesis is multiple linear regression and statistical analysis. The models are built from data provided by Datscha, a commercial market information provider. LÄS MER