Sökning: "styrmedel skola"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden styrmedel skola.

 1. 1. Ekonomistyrning i fristående och kommunala gymnasiala skolor i Göteborgs Stad -En empirisk studie av hårda respektive mjuka styrmedel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Alenvret; Annie Nilsson; [2014-06-26]
  Nyckelord :Gymnasieskola; fristående skola; privatisering; offentlig sektor; ekonomistyrning; ;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det svenska skolväsendet har genomgått ett antal reformer och förändringarvad gäller styrning och huvudman under det senaste århundrandet. I och medfriskolereformen år 1992 har den privata sektorn inom skolväsendet fått en betydande position. LÄS MER

 2. 2. Med eller utan matematikbok – Lärares motiv till val av arbetssätt. En intervjustudie med fem matematiklärare verksamma på samma skola.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofie Lindbladh; [2014]
  Nyckelord :Lärobok; laborativundervisning; matematik;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med min studie är att med utgångspunkt i fem samtalsintervjuer undersöka vad det finns för motiv tillpedagogers val av arbetssätt kopplat till undervisning i ämnet matematik. Arbetet syftar även till att synliggöra föroch nackdelar som pedagoger ser med respektive arbetssätt. LÄS MER

 3. 3. Budgetstyrning i den kommunala grundskolan : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Robert Kaati; Jonathan Forsberg; [2014]
  Nyckelord :Budget; Ekonomistyrning; Kommunal grundskola;

  Sammanfattning : Det finns idag en osäkerhet över hur budgeten bör användas och hur den påverkar den offentliga sektorn. I den kommunala grundskolan är det rektorerna som fördelar resurserna inom deras skola och är ansvarig för att inte gå med underskott. LÄS MER

 4. 4. Återförstatligande av skolan : – Från decentralisering till centralisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :David Nygren; [2013]
  Nyckelord :skola; utbildningspolitik; decentraliseringen; återförstatligande; textanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats är ett examensarbete skrivet inom ramen för lärarprogrammet vid Uppsalauniversitet. Syftet med denna studie är att undersöka vilka inställningar riksdagspartierna hadetill hur skolan ska styras under två debatter, decentraliseringen av skolan kring 1990-talet ochfrågan om ett återförstatligande av skolan 2013. LÄS MER

 5. 5. Löneskatter - löneskatternas påverkan på sysselsättningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Camilla Lells; [2007]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska välfärdsstaten såsom offentligt skyddsnät har haft betydelse för den svenska arbetstagaren ända sedan det föregående sekelskiftet. Från frivillig organisation till ett sedan drygt 50 år tillbaka statligt lett obligatoriskt måste lever den svenska befolkningen idag ekonomiskt sett ett ganska skyddat liv. LÄS MER