Sökning: "tankning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet tankning.

 1. 1. Trouble-free charging of electric vehicles

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Lisa Ulfwi; Karin Carolin; [2017]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The car sector is facing a big challenge with the conversion from gasoline and diesel vehicles towards electric vehicles. This electrification results in new habits and interactions for the users. The major objective for this study is to investigate how to facilitate the charging procedure for the electric vehicle users. LÄS MER

 2. 2. Räddningstjänst vid trafikolyckor med gasfordon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Victor Hermansson; [2017]
  Nyckelord :Räddningstjänst Gasfordon Trafikolyckor;

  Sammanfattning : This report encompasses the rescue service's problems with traffic accidents involving gas vehicles. Rescue staff today have insufficient knowledge of how to act when working at an accident involving gas vehicles. It will also be explained how the construction of gas vehicles create great uncertainty among firefighters. LÄS MER

 3. 3. Gårdsbaserad uppgradering av biogas med askfilter

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Ulf Hävermark; [2017]
  Nyckelord :småskalig; fordonsgas; demonstrationsförsök; fixering; koldioxid; svavelväte;

  Sammanfattning : Most of the biogas produced in small scale biogas plants in Sweden today is used for combined heat and power production. With the price of electricity being relatively low, the small biogas plants are hardly profitable. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar och affärsmodeller för avsättning av småskaligt producerad fordonsgas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Mikaela Blom; [2016]
  Nyckelord :biogas; tankning; regelverk; gårdsanläggning; aktörskartläggning; ekonomiska förutsättningar; småskalig uppgradering;

  Sammanfattning : There is a need for reducing greenhouse gas emissions from the transporting sector. With a potential of 3-7 TWh per year, farm based production of biomethane can be a solution for this problem. The small farm based biogas plants have a problem using the produced heat in an efficient way and today 29 % of the biogas is flared or not used. LÄS MER

 5. 5. Bilen, ett tekniskt system : 3-åringars uppfattning kring bilen som ett tekniskt system och dess komponenter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Marie-Louise Allard; [2014]
  Nyckelord :Children; car; preschool; technical systems; components; Barn; bil; förskola; tekniskt system; komponenter;

  Sammanfattning : The purpose of the survey is to find out what perception children in preschool have about the car as a technical system, how its components interact, and also their perception on various components of the traffic system. Qualitative interviews were conducted with eleven children in the age of three about their experiences on this. LÄS MER