Sökning: "Ahmad Ahmad Mohammad"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ahmad Ahmad Mohammad.

 1. 1. Brandskyddsprojektering kopplad till BIM

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mohammad Ahmad Hossein; Ahmad Milad Sharif; [2018]
  Nyckelord :Fire protection design; 2D-CAD; BIM; collaboration.; Brandskyddsprojektering; 2D-CAD; BIM; samordning.;

  Sammanfattning : Brandskyddsprojekteringen i olika projekt sker i dagsläget i 2D-CAD där filerna sparas iPDF-format. Detta framgick från de olika intervjuerna som skedde i samband med rapporten. LÄS MER

 2. 2. Klimatanpassat urbant byggande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Mohammad Sadi; Ahmad Sabih Jaber; [2012]
  Nyckelord :nyckelord: stadsplanering; tunis; klimatanpassad urban design; energianvändning; bouficha-salloum; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Nowadays, Tunisian cities are growing uncontrollably, new neighborhoods are being built and renovated without the slight consideration to energy usage. Housing shortage and the economic situation are some factors that impose an uncontrolled urban development. LÄS MER