Sökning: "touch points"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden touch points.

 1. 1. Analyzing the scalability of R*-tree regarding the neuron touch detection task

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anton Brask; Filip Berendt; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A common task within research of neuronal morphology is neuron touch detection, that is finding the points in space where two neurites approach each other to form a synapse. In order to make efficient use of cache memory, it is important to store points that are close in space close in memory. LÄS MER

 2. 2. Customer Experience without Customer Contact: DSOs Adapting to a Supplier Centric Market : A multiple case study of Swedish DSOs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Erik Bexelius; John Diklev; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Structural changes are looming in the Swedish electricity system. Underlying forces pushing for industry practices to transform are sustainability goals, digitalisation and free market ambitions. LÄS MER

 3. 3. Literature Exploration on the Correlation between Value, Business Model and AI Technology : A Case Study on Urban Green

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lu Lu; [2020]
  Nyckelord :Value; Artificial Intelligence; Business Model; Innovation; Literature Study; Gap Study; Urban Green; HUGSI; Värde; artificiell intelligens; affärsmodell; innovation; litterära studier; gap study; Urban green; HUGSI;

  Sammanfattning : Value has received an increasing focus in business, meanwhile, under the background of industry 4.0, where the intelligent technologies are significantly reshaping the development of business model and accelerating the innovation. LÄS MER

 4. 4. Upprustning av ett funktionalistiskt centrum : omgestaltning av ett torg och en affärsgata i Finntorp i Nacka kommun för ett första steg i utvecklingen mot hållbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rasmus Klingstedt; [2020]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltning; hållbarhet; centrum; torg; affärsgata; funktionalism;

  Sammanfattning : Finntorps centrum är ett lokalt centrum från 50- och 60-talet beläget mitt på Västra Sicklaön i Nacka kommun. I Nackas översiktsplan står att Sicklaön ska utvecklas till en tät stad fram till år 2030. Dock finns inga byggplaner för det något eftersatta Finntorps centrum. LÄS MER

 5. 5. The Consumer Education Journey

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebin Naderi; William O'Riordan; [2020]
  Nyckelord :Customer Experience Journey; Consumer Education; Consumer Education Journey; Sports Supplements; Gender; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis purpose The purpose of our thesis is to explore how and why consumers with low prior knowledge educate themselves about sports supplements and what effect gender has. Methodology Our research derives from a pragmatic orientation. LÄS MER