Sökning: "toyota analys"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden toyota analys.

 1. 1. Utvärdering av byggprojekts tillämpning av Lean Construction i produktionen : framtagning av en mognadsmodell

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Michaela Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Byggproduktion; Lean Construction; Mognadsmodell;

  Sammanfattning : Till skillnad mot tillverkningsbranschen, med bland annat Toyota i spetsen, har byggbranschens försök till ökad produktivitet förblivit låg under de senaste 40 åren. Tillverkningsindustrin har nått goda resultat genom tillämpning av Lean Production. Lean handlar i huvudsak om att mi- nimera slöseri och maximera värde. LÄS MER

 2. 2. Standardiserade arbetssätt : Barriäridentifiering och framläggning av riktlinjer för återimplementering av 5S

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Nina Didriksson; [2018]
  Nyckelord :5S; Cultural change; Implementation; Industry; Organizational change; The Toyota Way; 5S; Implementering; Industri; Kulturell förändring; Organisationsförändring; The Toyota Way;

  Sammanfattning : The study has the intention to identify factors that prevent Organization X from succeeding with 5S as well as establish guidelines for reimplementation of the working method. Collected materials, through qualitative methods within phenomenological research framework, demonstrate that Organization X used to have good level of 5S in the organization. LÄS MER

 3. 3. Effektivare mark- och anläggningsarbeten genom industriella processer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Andreas Gårdemyr; [2018]
  Nyckelord :Industriellt byggande; industrialiserat byggande; industriellt husbyggande; industriellt anläggningsbyggande; effektivitet; ledtid; verksamhetsstrategier; Lean; Toyota Production System; The Toyota Way; icke värdeskapande aktiviteter; samarbetsavtal; tidiga skeden; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate how today's excavation and foundation work, in a traditional construction process, can change towards a more efficient production with the aim of shortening lead times in the work performed by the contractor. By taking advantage of the benefits and strengths of industrial housing construction, the study intends to respond to if excavation and foundation work can be industrialized and, if so, how such an industrial process affects efficiency and, in the end, lead times. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering och förbättringsförslag av utbildningshjälpmedel för ökadkunskap om Lean produktion : För ingenjörs studenter och anställda påtillverkande företag

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :EMMA JANSSON; OTHILIA ÖSTERLING; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den grundläggande tanken bakom Lean är att höja alla värden inom en organisation och atteliminera all form av slöseri. Detta genom att ständigt söka efter och genomföra förbättringar. LÄS MER

 5. 5. Ställtidsreduktion på S:t Eriks i Vara : SMED-analys på maskin T2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Theo Hembäck; Omar Al Mizori; [2018]
  Nyckelord :Ställtidsreduktion; SMED; Omställning;

  Sammanfattning : Förbättringsarbete gällande omställningstider, d.v.s. den tid det tar att ställa om enmaskin från att producera en produktvariant till en annan, är en central del iproduktionsoptimering, då kortare omställningar medför en mer flexibel produktionoch minskade lagerkostnader. LÄS MER