Sökning: "träningsintervention"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet träningsintervention.

 1. 1. Framtidens coachning?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Carl Daneli; [2021-02-12]
  Nyckelord :ASTI-studien; behovstillfredsställelse; beteendeförändring; enkät; kvantitativ analys; randomiserad kontrollstudie; Self-Determination Theory; träningsintervention; motivation; motiverande samtal; Problemområde: Motivation till träning;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet inriktning idrottsvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Linus JonssonExaminator: Pär RylanderAntal sidor: 31 (inklusive bilagor)Termin/år: VT2016Nyckelord: ASTI-studien, behovstillfredsställelse, beteendeförändring, enkät,kvantitativ analys, randomiserad kontrollstudie, Self-DeterminationTheory, träningsintervention, motivation, motiverande samtal.. LÄS MER

 2. 2. Individualiserad träning baserad på kraft-hastighetsprofil vs. kontrastträning : Effekten av två olika träningsprogram på unga basketspelare hopphöjd

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Nicolas Fiori; [2021]
  Nyckelord :tränarlänkbasket;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Syftet med denna studie är att undersöka effekten av två olika träningsinterventioner på unga basketspelares hopphöjd. Det ena träningsprogrammet kombinerar styrketräning och hoppträning i samma pass (PSG), så kallad kontrasträning, medan det andra programmet genomförde styrke- och hoppträning baserat på individuell kraft-hastighetsprofil (FVG). LÄS MER

 3. 3. Kondition och Covid-19 : En studie om syreupptagningsförmågas påverkan på risken att drabbas av covid-19

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Anna Bårdén; Tom Nilsson; [2021]
  Nyckelord :covid-19; corona; VO2max; syreupptagningsförmåga; kondition; seniorer;

  Sammanfattning : Syfte. Syftet med studien var att undersöka, om det finns något samband mellan beräknad maximal syreupptagningsförmåga (VO2max) och risken att drabbas av infektion orsakad av covid-19 bland seniorer, som har deltagit i GIHs hälsoprojekt de senaste fyra åren. Metod. LÄS MER

 4. 4. Effekter på kroppskomposition och anaerob prestation som svar på cykelträning hos icke träningsaktiva äldre personer : En jämförelsestudie efter en 12 veckor lång träningsintervention

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Jonatan Marklin; Lövgren Alva; [2021]
  Nyckelord :DXA; kroppskompositon; äldre individer; träningsadaption;

  Sammanfattning : Introduktion: Hos den äldre delen av befolkningen är sarkopeni och sjukdomar som uppstår till följd av förändrad kroppskomposition ett stort problem. Träning bedöms ha stor påverkan gällande båda dessa ohälsomarkörer. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av patienters balansförmåga efter 8 veckors träningsintervention samt efter 4 månader med egenträning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anki Göras Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Balansträning; fysioterapi; postural balans; primärvård; SPPB-S;

  Sammanfattning : Inledning: En Hälsocentral i Region Gävleborg har sedan februari 2016 bedrivit gruppverksamhet med syfte balansträning för patienter med olika grundsjukdomar.  Träningsgruppen kallas Balansgruppen. Detta är en utvärdering av verksamheten från februari 2016 till oktober 2018. LÄS MER