Sökning: "undersöka samhället skola"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade orden undersöka samhället skola.

 1. 1. Historieundervisning och interkulturell kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erik Samuelsson; Lucas Persson; [2020]
  Nyckelord :Interkulturell kompetens;

  Sammanfattning : Detta är en kunskapsöversikt som har till syfte att undersöka vad den aktuella forskningen framställer gällande frågan om interkulturell undervisning i historieämnet. Syftet har varit att försöka få en uppfattning om hur man som lärare i historia kan utveckla elevers interkulturella kompetens genom ämnet. LÄS MER

 2. 2. Vad är religionsämnets roll i det sekulära men mångkulturella Sverige?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Micha; Agon Kelmendi; [2020]
  Nyckelord :religionskunskap; religionskunskapslärare; identitet; demokratiska medborgare; mångfald; sekularisering;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna kunskapsöversikt har varit att undersöka religionskunskapens roll i det sekulära men mångkulturella samhälle som vi lever i. Religionskunskapsämnets centrala innehåll i kursplanen redogör för en mängd färdigheter som är svåra för läraren att hinna avhandla inom given tidsram. LÄS MER

 3. 3. Etiska perspektiv i läroböcker – en kvalitativ innehållsanalys av läroböcker i samhällskunskap och religionskunskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Helena Makkonen Schöndell; [2019-10-08]
  Nyckelord :Etik; moral; läroböcker; pliktetik; omsorgsetik; rättvisa; omsorg;

  Sammanfattning : Vad innebär det att leva i ett samhälle som är socialt hållbart? Dess invånare kan förvänta sigatt leva ett gott liv med god hälsa. Detta samhälle är präglat av jämställdhet, jämlikhet, högtolerans och att människors lika värde spelar stor roll. LÄS MER

 4. 4. Samhällsorienterad undervisning med nyanlända elever

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanadi Lukacevic; Lina Melander; [2019]
  Nyckelord :Nyanländ; skolintroduktion; förberedelseklass; interkulturell; samhällsorienterad undervisning; indentitet;

  Sammanfattning : Det har under de senaste åren anlänt ett stort antal av person som invandrat till Sverige. Landet har påverkats på många olika sätt. Ett av de är den påverkan som skett på den svenska skolan. Skolorna runt om i landet har tagit emot en mängd nyanlända elever. LÄS MER

 5. 5. Hur vet vi om vi gör skillnad? : om Malmö stads arbete för en jämlik hälsa

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jenny Ekstam; [2019]
  Nyckelord :social hållbarhet; hälsa; Malmö; jämlikhet; stadsutveckling; sociala bestämningsfaktorer;

  Sammanfattning : Studien undersöker Malmö stads arbete för en jämlik hälsa. 2013 släpptes Malmökommissionens slutrapport med mål och åtgärdsförslag baserade på WHOs rapport Closing the gap i a generation. Den här uppsatsen handlar om jämlik hälsa kopplat till hållbar stadsutveckling och hälsans sociala bestämningsfaktorer. LÄS MER