Sökning: "ungdomskultur och sociala medier"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden ungdomskultur och sociala medier.

 1. 1. Ungdomars användning och upplevelser av sociala medier i relation till psykisk stress : en kvantitativ undersökning ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Viktor Arnoldsson; Tauland Murati; [2019]
  Nyckelord :Depression; genusperspektiv; identitetsskapande – ungdomskultur; psykisk ohälsa - psykisk stress; sociala medier; sömnsvårigheter; ungdomar; ångest ängslan;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige ökade den psykiska ohälsan mellan åren 2006 – 2016 med 100% i åldersgruppen 10 – 17 och med 70% i åldrarna 18 – 24 år. Forskning visar att det finns en relation mellan psykisk ohälsa och användning av sociala medier bland ungdomar. LÄS MER

 2. 2. Asså jag bryr mig inte, men ändå bryr jag mig. : En kvalitativ studie om ungas uppfattning och erfarenheter av Instagram.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design; Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Agnes Nehls; Linn Leding; [2015]
  Nyckelord :Instagram; youth culture; moral panic; confirmation; likes; followers; selfie.; Instagram; ungdomskultur; moralpanik; bekräftelse; likes; följare; selfie.;

  Sammanfattning : Social media has come to play an increasingly important role in today's society. It’s hard in today’s world not to talk about youth culture without mentioning social media. Large amounts of research show that this type of media adversely affects young people, but at the same time, much of this research is written from an adult perspective. LÄS MER

 3. 3. Egenvärldar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Clara Fredenmark; [2012]
  Nyckelord :identitet; populärkultur; egenvärldar; kunskap; un;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med undersökningen är att komma fram till hur förutsättningar för ungdomars identitetskapande idag serut när sociala medier finns att tillgå. Detta sker utifrån frågeställningarna: ”Hur ser en egenvärld ut/vilkakomponenter ingår i en egenvärld” samt ”Hur kan kunskapen inom dessa komponenter definieras?”. LÄS MER