Sökning: "unika arter"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden unika arter.

 1. 1. Ekoparkernas inverkan på långhornskalbaggar (Cerambycidae) : artrikedom, abundans och artsamhällen i jämförelse med kommersiellt brukad skogsmark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Elias Skogqvist; Emil Andersson; [2022]
  Nyckelord :naturvård; aktiv restaurering; död ved; substrat; rödlista; unika arter;

  Sammanfattning : Several dead wood-dependent beetles need substrates which to great extent have been disfavored by intense forestry. Active and continuous restoration in Ecoparks may offer an option with intention to improve the habitation conditions. LÄS MER

 2. 2. Infektiös keratokonjunktivit hos semidomesticerad ren (Rangifer tarandus tarandus)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Julia Bonevik; [2022]
  Nyckelord :Infektiös keratokonjunktivit; ren; CvHV2; klamydia; kornealödem; kornealulcer;

  Sammanfattning : Infektiös keratokonjunktivit, IKC, är en ögonsjukdom som drabbar flera arter, däribland ren. Sjukdomen rapporterades på ren för första gången för mer än 100 år sedan, men ännu är mycket okänt kring sjukdomsprevalens, sjukdomsframkallande agens och riskfaktorer för insjuknande. LÄS MER

 3. 3. Fjädermyggspopulationer i Skandinaviska sjöar : övervakningsmetoder längs en eutrofieringsgradient

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Bella Strid; [2021]
  Nyckelord :fjädermygglarv; miljöövervakning; BQI;

  Sammanfattning : Fjädermyggs akvatiska larver har sedan hundra år tillbaka använts i övervakning av miljön tack vare sin stora artvariation och känslighet för omgivningen. Ett av världens mest använda index för att bedöma en sjös ekologiska status är Benthic Quality Index (BQI) som ämnar kategorisera sjöar till en av fem nivåer (dålig till hög), vilket ska spegla hur miljön mår i sjöns tillrinningsområde. LÄS MER

 4. 4. Vedlevande skalbaggar och andra naturvärden i brukad bokskog - En fallstudie av Tingvallaravinen i Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Amanda Björk; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Nature is in many ways crucial for human survival. However, due to human activity and exploitation, unique species and habitats are at risk of extinction. The forest is one habitat that has been deeply afflicted. A massive loss of forests worldwide due to intense forestry has led to a defeat of biodiversity. LÄS MER

 5. 5. En vistelse på Kristineberg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Amy Ekblom Bickham; [2021]
  Nyckelord :Kristineberg; forskarbostäder; västkusten; skaftö; bohuslän;

  Sammanfattning : På den svenska västkusten, ungefär 100 km norr om Göteborg, ligger Gullmarsfjorden - Sveriges enda riktiga tröskelfjord. Den skapar unika undervattensmiljöer och gör det möjligt att hitta spännande arter, som normalt sätt lever längre från kusten. LÄS MER