Sökning: "läsvärde läsbarhet och läslighet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden läsvärde läsbarhet och läslighet.

 1. 1. Att samverka text och bild i myndighetstexter : En studie om att öka läsbarhet, läslighet och läsvärde i Valmyndighetens informationsmaterial genom klarspråk i kombination med text och bild i samverkan

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sara Trangärd; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I mitt examensarbete har jag studerat hur klarspråk samt text och bild i samverkan kan öka läsbarhet, läslighet och läsvärdet i myndighetstexter. I denna studie har jag avgränsat mig till att analysera Valmyndighetens broschyr Valet i fickformat, som är den enda informationen som från myndigheten som förklarar hur valet går till. LÄS MER

 2. 2. Ett harmoniskt designat medlemsbrev : Hur man förbättrar ett disharmoniskt nyhetsbrev enligt principerna för god informationsdesign.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Linda-Marie Ullermo; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet har varit att förbättra ett disharmoniskt medlemsbrev utifrån principer för god informationsdesign. Detta på grund av att verksamhetsledarna har fått klagomål på dess utformning samt att verksamhetsledarna själva tycker att medlemsbrevet är ”fult, svårt att läsa (pga text och form)” och vill därför att det förbättras. LÄS MER

 3. 3. Stor problematik på liten yta : Att skriva informationsmaterial för skattefinansierade verksamheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Kajsa Ståhl; [2013]
  Nyckelord :Myndighetstext; Klarspråk; Trovärdighet; Informationsdesign; Textdesign;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been about processing an already existing folder for a tax funded organization which is also the employer for this mission – Expectrum. The reason is that both Expectrum themselves and the recievers of the folder are unhappy with the existing material. LÄS MER

 4. 4. Tillgängliga utställningstexter: En studie om att anpassa lättläst till en bred målgrupp

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Martina Classon; [2013]
  Nyckelord :Informationsdesign; Textdesign; Utställningstext; Lättläst; Målgruppsanpassning;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to increase the availability the exhibition text at Eskilstuna Art Museum to make it easier for the target group to read and understand them. To get answers to my questions, I have studied relevant theories and methods, including textual analysis of the current exhibition texts. LÄS MER

 5. 5. Riktlinjer för riktlinjer : En studie i att utforma riktlinjer för presentationsteknik för anställda inom en organisation.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :My Dalenbäck; [2012]
  Nyckelord :Riktlinjer; presentationsteknik; PowerPoint;

  Sammanfattning : Many workplaces around the world use some kind of presentation software as an aid during presentations. At Westinghouse Fuel Service in Västerås they experienced that they didn´t know how to use this medium to its fullest extent. LÄS MER