Sökning: "uppsats ämnen historia"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden uppsats ämnen historia.

 1. 1. Ämnen och muntliga källor i Rapport och Tv4 Nyheterna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jesper Fridolf; [2022]
  Nyckelord :Journalism; news values; news selection; news items; sources; public service; commercialism.; Journalistik; nyhetsvärdering; nyhetsurval; ämnen; källor; public service; kommersialism.;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att mäta hur ofta ämnen och muntliga källor förekommer. Två nyhetsförmedlare har undersökts. Den ena drivs via public service, Rapport, och den andra är ett kommersiellt företag, Tv4 Nyheterna. LÄS MER

 2. 2. State of mind

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :Jesper Palmqvist; [2021]
  Nyckelord :oljepastell; dagbok; state of mind; queer temporalitet; mellanförskap; begär; ärvd trauma;

  Sammanfattning : denna uppsats presenterar videoverket State of mind av Jesper Bror Palmqvist. Texten börjar med en beskrivning av verket och dess bakgrund, för att sedan diskutera idare de olika centrala beståndsdelarna om verket innehåller. Verket visar en uppläsining av en visuell dagbok skapad av konstnären. LÄS MER

 3. 3. Detailed chemical abundances of neutron-capture elements - from 523 local giant stars

  Master-uppsats, Lunds universitet/Astronomi - Genomgår omorganisation

  Författare :Rebecca Forsberg; [2019]
  Nyckelord :The Milky Way galaxy; Abundances; High-resolution spectroscopy; Neutron-capture elements; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this work is to determine the abundances of neutron-capture elements in solar neighborhood giant stars. This enables constraints to be put on the the cosmic origin of these elements. LÄS MER

 4. 4. Ny Dag, Folkets Dagblad och Abessinienkrisen 1935

  L3-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Magnus Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Ny Dag; Folkets Dagblad; Abessinien; Italien; Mussolini; Nationernas förbund; Sveriges Kommunistiska Parti; Socialistiska Partiet; fascism; krig; Komintern;

  Sammanfattning : År 1935 invaderar Italien under ledning av Benito Mussolini Etiopien, på den tiden kallat Abessinien. Kriget föregicks av en lång tids mobilisering och debatt, både i omvärlden och i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Från cykliska växlingar till spirande framtidstro: En uppsats om förväntningar och erfarenheter i svensk-Amerika 1880-1914

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Rasmus Törnblom; [2018]
  Nyckelord :Svensk-Amerika; 1880-1914; tidningar; Minnesota Historical Society; Förväntningshorisont; Erfarenhetsrum; förväntansmönster; förväntansepok; lineära perspektivet; cykliska perspektivet; Reinhart Koselleck; Lennart Lundmark. Ulf Beijbom; USA:s historia; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar förväntningarna på framtiden vid årsskiftena under åren 1880-1914 i sex svensk-amerikanska veckotidningar. Med utgångspunkt i Reinhart Kosellecks teori om begreppsparet erfarenhetsrum och förväntningshorisont samt skiftet från det cykliska perspektivet till det lineära perspektivet som beskrivs av Lennart Lundmark undersöks hur förväntningar och erfarenheter förändras under undersökningsperioden. LÄS MER