Sökning: "nyhetsurval"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet nyhetsurval.

 1. 1. VAD KAN HA ETT STÖRRE NYHETSVÄRDE ÄN FOTBOLLEN? En kvantitativ innehållsanalys av svensk morgon och kvällspress under fotbolls-VM i Qatar 2022 och fotbolls-VM i Ryssland 2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Fredric Eriksson; joel lundström; [2023-10-02]
  Nyckelord :Fotbolls-VM; Qatar; Ryssland; migrantarbetare; mänskliga rättigheter; korruption; diskriminering; politiska frågor; krig; konflikter; nyhetsvärdering; nyhetsurval; kritik; journalistik;

  Sammanfattning : Executive summary The media plays a vital part of today's society and has a self-proclaimed responsibility to report what is seen as important for the citizens. The news media is also the biggest source of information for most of the population. LÄS MER

 2. 2. Gestaltningen av Kung Carl XVIGustaf i media : En kvalitativ studie om hur Kung Carl XVI Gustaf gestaltades i det svenskamedialandskapet under sitt 50-årsjubileum som Sveriges konung

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-)

  Författare :Kevin Blomkvist; [2023]
  Nyckelord :Kung Carl XVI Gustaf; gestaltning; dagspress; kvällspress; veckopress;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att undersöka hur svensk media rapporterar och gestaltar kung Carl XVI Gustaf under perioden då kungen firade 50 år som Sveriges statschef. Den undersökta perioden är från 11 september 2023 till 17 september 2023. LÄS MER

 3. 3. Det osänkbara hangarfartyget : En kvalitativ och kvantitativ analys om synen på Gotland och Gotlands läge i Östersjön under Slaget om Kreta 1941 i Gotlandspressen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Jonatan Bökman; [2023]
  Nyckelord :Kreta; Gotland; Andra världskriget; tidningar på Gotland; Gotlands Allehanda; Gotlands Folkblad; Gotlänningen; kritisk diskursanalys; kvantitativ analys;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att diskutera och analysera hur den gotländska pressens opinionstexter skrev om nazisternas attack på Kreta år 1941, samt försöka se hur nyhetsurvalet av de svenska TT-artiklarna har påverkats av de politiska ideologierna hos var och en av de tre aktuella dagstidningarna. Vilka aktörer får komma till tals i dessa artiklar, samt vilken TT-källa har de använt? Följde Gotlandspressen statens nationella direktiv kring neutral presspolitik, och var de försiktiga med att öppet kritisera kriget, och nazisterna under Slaget om Kreta? Studien har skett genom en metodtriangulering, med en kortare kvantitativ studie av samtliga nyhetsartiklar som lyfter Kreta i någon utsträckning under perioden 20 maj till 6 juni 1941. LÄS MER

 4. 4. #Fyp: Dåliga Nyheter med Krimtema : En studie om nyhetsurval och nyhetsvärdering på TikTok

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Lisa Ahlén; Alva Collin; [2023]
  Nyckelord :Brand-building news; Kommersialisering; Nyhetsurval; Nyhetsvärdering; Platformization; Sociala medier; TikTok;

  Sammanfattning : Aftonbladet, Expressen and TV4 Nyheterna are the largest Swedish news media on TikTok, and this essay focuses on how these media outlets evaluate news and what the news selection looks like on the platform. We proceeded from the theory of commercialization, news evaluation and agenda setting in combination with previous research on news evaluation and news selection on social media to answer our questions. LÄS MER

 5. 5. Transpersoners utanförskap, nyhetsmedia och normer : En kritisk diskursanalys av transpersoners representation i Expressens nyhetsartiklar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elvira Eklund; Lovisa Glimsäter; [2022]
  Nyckelord :news evaluation; the ideal victim; gender; norms; transsexuality; cis-person; trans-person; nyhetsvärdering; det idealiska offret; genus; normer; transsexualitet; cisperson; transperson;

  Sammanfattning : I takt med digitaliseringen skapas fler digitala nyhetssidor och därmed blir konkurrensen högre mellan nyhetskanaler. Eftersom nyhetsartiklar blir mer lättillgängliga är det intressant att se huruvida de inkluderar människor med alla olika könsidentiteter eller ej. LÄS MER