Sökning: "news evaluation"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden news evaluation.

 1. 1. Prosody and emotion: Towards the development of an emotional agent Emotional evaluation of news reports: production and perception experiments

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Liina Tumma; [2022-01-20]
  Nyckelord :emotion; speech; prosody;

  Sammanfattning : There is a recognised need for more research on the topic of emotion recognition from speech, and clear and defined methodology in this area is still lacking. Most studies in the field of emotional speech recognition and classification usually focus on acted speech as the data source; consequently, other methods that capture more natural speech are left aside. LÄS MER

 2. 2. På flykt - i en mer eller mindre fjärran värld : En komparativ innehållsanalys av Dagens Nyheters gestaltning av människor på flykt från Syrien och Ukraina

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Vilma Vikström; Emil Vikström; [2022]
  Nyckelord :Ukraine; Syria; agenda-setting theory; news evaluation theory; framing theory; comparative; qualitative content analysis;

  Sammanfattning : For the first time in almost 80 years, a war has broken out in Europe. On February 24 2022 Russia invaded Ukraine. Even though this in fact is the first big scale war in Europe since the Second World War ended in 1945, Europe has been part of the consequences of war on a more common occasion. LÄS MER

 3. 3. Transpersoners utanförskap, nyhetsmedia och normer : En kritisk diskursanalys av transpersoners representation i Expressens nyhetsartiklar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elvira Eklund; Lovisa Glimsäter; [2022]
  Nyckelord :news evaluation; the ideal victim; gender; norms; transsexuality; cis-person; trans-person; nyhetsvärdering; det idealiska offret; genus; normer; transsexualitet; cisperson; transperson;

  Sammanfattning : I takt med digitaliseringen skapas fler digitala nyhetssidor och därmed blir konkurrensen högre mellan nyhetskanaler. Eftersom nyhetsartiklar blir mer lättillgängliga är det intressant att se huruvida de inkluderar människor med alla olika könsidentiteter eller ej. LÄS MER

 4. 4. Kvinnan och “Aftonbladet-medarbetaren” : En kritisk diskursanalys om hur Aftonbladet gestaltade Cissi Wallin och Fredrik Virtanen under #metoo.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Evelina Milerud; Jasmin Akbarzadeh; [2022]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; Aftonbladet; framing theory; news evaluation; gender theory; metoo; sexual harassment; Kritisk diskursanalys; Aftonbladet; gestaltningsteori; nyhetsvärderingsteori; genusteori; metoo; sexuella trakasserier;

  Sammanfattning : This study examines how the Swedish journalists Cissi Wallin and Fredrik Virtanen were framed and reported in the Swedish newspaper Aftonbladet during their conflict during the #metoo movement. The actor Alyssa Milano used the words me too in a hashtag to put a light on her sexual assaulter, Harvey Weinstein, and encouraged other women on social media to do the same. LÄS MER

 5. 5. Can algorithms translate the world? : A digital discourse analysis of Google Translate’s algorithmic agency in the translation of news reports

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Luana Candido Fleury; [2022]
  Nyckelord :Algorithmic agency; translation; bilingualism; Google Translate; U.S. Capitol; critical discourse analysis; recontextualization; appraisal; ideology; Global South.;

  Sammanfattning : Google Translate’s mission is “to enable everyone, everywhere, to understand the world and express themselves across languages” (Pitman, 2021). But are algorithms capable of leading us beyond the translation of the word toward an understanding of the world? Computational linguistics research has been interested in assessing this kind of real-world effects of technology and invited other disciplines to join their effort. LÄS MER