Sökning: "publikens opinion"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden publikens opinion.

 1. 1. “Och så, mer politik” En kvantitativ innehållsanalys av Rapports och TV4Nyheternas valbevakning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hannah Zemack; Hannah Andersson; [2023-03-10]
  Nyckelord :News evaluation; framing theory; news broadcasts; election monitoring; psephology; politics; public opinion; quantitative content analysis; Nyhetsvärdering; gestaltningsteorin; nyhetssändningar; valbevakning; valforskning; politik; publikens opinion; kvantitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Abstract Title: “Och så, mer politik” Authors: Hannah Zemack and Hannah Andersson Level: Bachelor thesis in Journalism Term: HT 2022 Supervisor: Marina Ghersetti The aim of our study is to examine to what extent the media reports about the political matters and how this reporting looks during the swedish election 2022. Specifically how the news programs Rapport and TV4Nyheterna reported during a Swedish election. LÄS MER

 2. 2. Vår tids opinionsledare : en kvantitativ studie om influencers på Instagram och dess påverkan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Rebecca Rieem Schwartz; Simone Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Word of Mouth; Uses and gratification; Two-Step Flow of Communication; Instagram; Influencer; Opinion leader;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser att undersöka publikens attityder gentemot svenska influencers på Instagram. Studien undersöker hur omfattande publiken påverkas av sponsrade samarbeten mellan influencers och företag på Instagram. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetskris eller kriskvalitet? : En kvantitativ studie av aftonbladet.se’s och dn.se’s nyhetsprestation under Stockholmsattentatet 2017

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Synne Solveig Nyland Husöy; Elina Sofia Frostérus; [2018]
  Nyckelord :News Performance; quality; balance; aftonbladet.se; dn.se; News Performance; Nyhetsprestation; kvalitet; balans; aftonbladet.se; dn.se;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kriser har sedan lång tid tillbaka gjort intåg och format det samhälle vi lever i idag. Att kriser inträffar är ett faktum och de kan existera i alla dess former, stora som små, politiska som samhällshotande. I och med dess påverkan blir den gemensamma nämnaren för kriserna de berörda medborgarnas informationshunger. LÄS MER

 4. 4. Infowar 2.0

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Gustav Béen; [2010]
  Nyckelord :agenda-setting; gatekeeping; medieberedskap; informationsoperationer; medborgarjournalistik; användargenererat innehåll; medier; opinionsbildning; Social Sciences;

  Sammanfattning : I takt med att medierna blir alltmer styrande för vår omvärldsorientering liksom för opinionsbildning och beslutsfattande på olika samhällsnivåer, skapar förändringar inom medieteknik och mediestrukturerna förutsättningar för att påverka, manipulera eller skapa informationsinnehåll i syfte att styra opinion, känslor, beteenden och beslutsfattande. Denna studie fokuserar på användarskapade nyhetsmediers sårbarhet för de aktiviteter som överordnat benämns informationsoperationer (IO) med den öergripande frågeställningen. LÄS MER