Sökning: "valforskning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet valforskning.

 1. 1. Lika barn leka bäst? : En kvantitativ studie av huruvida svenska väljare är mer positivt inställda till partiledare av samma kön som de själva

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Wallén; [2020]
  Nyckelord :väljarbeteende; representation; svensk politik; vänsterpartiet; centerpartiet; valforskning; svensk valundersökning; kön;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to empirically investigate if the gender of a political party leader affects the attitudes that male and female voters have towards him or her, with hope to contribute to the research field regarding voting behavior in parliamentary democracies. The hypothesis, which is derived from previous research on the field, is that men have a more positive attitude towards male party leaders than woman have, while women have a more positive attitude towards female party leaders than men have. LÄS MER

 2. 2. Enade eller delade? Stad och land i Sveriges mellanstora kommuner : Vad säger riksdagsvalen 2006 till 2014? [An English version of this thesis is available. See the link in the right column]

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jesper Holmström Zenk; [2018]
  Nyckelord :Sweden; elections; parliamentary; 2006; 2010; 2014; electoral; Sverige; val; riksdag; 2006; 2010; 2014; riksdagsval; valforskning;

  Sammanfattning : Sweden has a divided pattern in terms of voting patterns from region to region in terms of the urban/rural divide in the 2006-14 three-time election cycle. The country’s mid-sized municipalities outside of the three major metropolitan areas show a general likelihood to vote for the left-leaning red-green coalition than to vote for the centre-right “alliance” in the urban areas. LÄS MER

 3. 3. Sverigedemokraterna och medias objektivitet : En kvalitativ innehållsanalys av två dagstidningar kring valet 2014

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emil Bergvall; Kristofer Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Journalistik; objektivitet; Sverigedemokraterna; valforskning; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Objektivitet i journalistiken är viktigt för demokratin, men i rapporteringen om Sverigedemokraterna finns det mycket osäkerhet. Detta påverkar bilden väljarna får av SD. Syftet med denna studie är att granska objektiviteten i Dagens Nyheter och Hallandspostens konstruktion av Sverigedemokraterna kring valet 2014. LÄS MER

 4. 4. Regionala röstningsmönster i riksdagsvalet 2010

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Dennis Jacobsson; [2012]
  Nyckelord :Röstningsmönster; kulturgeografi; valforskning; GIS; GIS-analys;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om regionala röstningsmönster i riksdagsvalet 2010 hos riksdagspartierna Socialdemokraterna och Moderaterna. Dessa mönster analyseras fram genom ett antal kartor och diagram som är framställda från statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB. LÄS MER