Sökning: "valbevakning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet valbevakning.

 1. 1. “Och så, mer politik” En kvantitativ innehållsanalys av Rapports och TV4Nyheternas valbevakning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hannah Zemack; Hannah Andersson; [2023-03-10]
  Nyckelord :News evaluation; framing theory; news broadcasts; election monitoring; psephology; politics; public opinion; quantitative content analysis; Nyhetsvärdering; gestaltningsteorin; nyhetssändningar; valbevakning; valforskning; politik; publikens opinion; kvantitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Abstract Title: “Och så, mer politik” Authors: Hannah Zemack and Hannah Andersson Level: Bachelor thesis in Journalism Term: HT 2022 Supervisor: Marina Ghersetti The aim of our study is to examine to what extent the media reports about the political matters and how this reporting looks during the swedish election 2022. Specifically how the news programs Rapport and TV4Nyheterna reported during a Swedish election. LÄS MER

 2. 2. Män och kvinnor i den mediala offentligheten : En jämförelse mellan Aktuellt och TV4 Nyheternas rapportering kring valrörelserna 2010 samt 2014

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Filippa Olsson; Saga Palmér; [2015]
  Nyckelord :Media; TV-nyheter; Politik; Genussystem; Valbevakning;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen var att undersöka huruvida det finns skillnader i framställningen av partiledarna i TV4 Nyheterna och Svt:s Aktuellt under sista veckan före de två senaste riksdagsvalen. Vi har valt att utgår ifrån om de eventuella skillnaderna grundar sig i partiledarnas könstillhörighet – om partiledarna får olika frågor eller framställs olika beroende på om de är män eller kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Hårt och mjukt i valbevakningen : En kvantitativ studie om manliga och kvinnliga journalister inom den politiska bevakningen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Linda Åslund; Emilia Cederholm; [2014]
  Nyckelord :hårt; könsmärkning; mjukt; politisk journalistik; valbevakning;

  Sammanfattning : Politik har under hela 1900-talet varit ett manligt bevakningsområde. Men kvinnliga journalister har, framför allt under de senaste tjugo åren, tagit sig an ämnet i lika hög grad. LÄS MER

 4. 4. Bland illvilliga & vänliga vinklar : En kvantitativ studie av Svenska Dagbladets, Expressens och Aftonbladets valbevakning runt det svenska riksdagsvalet 2010

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Sanna Westin; Jenny Liljefors Soffel; [2010]
  Nyckelord :gestaltningsteorin; partisk valbevakning; riksdagsvalet 2002; riskdagsvalet 2010; storstadspress; statsministerkandidater;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats var att belysa eventuell partiskhet i svenska mediers valbevakning inför riksdagsvalet 2010. Då det är fullt legitimt för tidningarna att vara partiska i sitt eget opinionsmaterial valde vi att lägga fokus på dess nyhetssidor. LÄS MER

 5. 5. Sverigedemokraterna i tre svenska lokaltidningar : en kvantitativ innehållsanalys av valbevakningen av Sverigdemokraterna under tre val

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Karin Winter; [2010]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; politiska sakfrågor; gynnas; missgynnas; gestaltning; utrymme;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att se hur Sverigedemokraterna behandlas av tre svenska lokaltidningar under valrörelsen, under tre val. Det är journalistens uppgift att granska och skriva om de politiska partierna, oavsett vad journalisten har för uppfattning om de olika partierna. LÄS MER