Sökning: "utdelning."

Visar resultat 1 - 5 av 409 uppsatser innehållade ordet utdelning..

 1. 1. Diversification Attributes of Dutch REITs During Recessions:Return, Standard Deviation and Liquidity Characteristics

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Tom Bergstrom; Patrik Carlsson; [2020]
  Nyckelord :REITs; Netherlands; Real Estate; Mixed-Asset Portfolio; Liquidity; Performance; Diversification; REITs; Nederländerna; Fastigheter; Investeringsportfölj; Likviditet; Diversifikation;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to determine the performance of Dutch REITs and liquidity aspects during recessions and economic upswings as well as correlation with other asset classes to gain further knowledge in the field ofreal estate investment and asset performance during certain time periods. This is achieved through a quantitative analysis of historical daily returns, standard deviation and transaction volume of shares regarding REITs and other assets that usually pertain to an investor’s portfolio. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan ägandekoncentration och utdelningsandel i svenska noterade företag : En kvantitativ studie om ägarstrukturens relation till utdelningspolitik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Oliver Andersson; Marcus Westerlund; [2020]
  Nyckelord :Utdelningspolitik; utdelningsandel; ägandekoncentration; multipel linjär regression; blockholder och röster.;

  Sammanfattning : Ett negativt samband mellan ägandekoncentration och utdelningsandel upptäcks. Hur företagens ägarstrukturer är koncentrerade visar sig kunna ha en inverkan på utdelningsandelen för de företag på Stockholmsbörsens som lämnade utdelning år 2018. LÄS MER

 3. 3. Grycksbo Sjuk- och begravningskassa 1916–1995 : En undersökning av en lokal sjuk- och begravningskassas medlemsutveckling och dess aktivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Lena Isaac; [2020]
  Nyckelord :Socialhistoria; sjukkassa; begravningskassa; 1900-tal och Grycksbo;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att kartlägga Grycksbo sjuk- och begravningskassas medlemsutveckling och aktivitet, det vill säga utdelning av olika hjälp i fråga om sjukdom, begravning och mödrahjälp mellan åren 1916 till 1995. Det källmaterial som använts är: protokoll, mötesprotokoll och styrelseprotokoll från 1891 till 1995 samt kassabok. LÄS MER

 4. 4. Institutionellt ägande och volatilitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pietari Panhelainen; Arvid Särkiniemi; [2020]
  Nyckelord :Volatility; Institutional Ownership; Dividends; Breadth of Ownership; Volatilitet; Institutionellt ägande; Utdelning; Breadth of ownership;

  Sammanfattning : Vi undersöker sambandet mellan volatilitet och institutionell breadth of ownership på Stockholmsbörsen mellan 2010 och 2018. Denna undersökning är unik eftersom vi använder breadth of ownership som mått på institutionellt ägande. LÄS MER

 5. 5. Kooperativt lärande i svenskämnet F-3 - Att arbeta tillsammans med läsning och skrivning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristina Nilsson; Malin Winberg; [2020]
  Nyckelord :Barnkonventionen; F-3; KASAM; Kooperativt lärande; KL; Learning by doing; läsinlärning; skrivinlärning; sociokulturellt perspektiv; ZPD.;

  Sammanfattning : Studier visar att svenska elever har en negativ inställning till läsning och skrivning, vilket kan medföra problem för dem. För att vara en aktiv medborgare i samhället ställs det krav på att vara en bra kommunikatör. Att kunna läsa och skriva utgör en naturlig del av att kunna kommunicera. LÄS MER