Sökning: "utsatta flyktingbarn"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden utsatta flyktingbarn.

 1. 1. Ensamkommande flyktingbarns vardag utifrån ett aktivitetsperspektiv - en intervjustudie med personal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Ann-Sofie Erlandsson Björk; Annie Wahlström; [2015]
  Nyckelord :Arbetsterapi; aktivitetsrättvisa; flyktingar; barn; ungdomar; trauma; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige har nästan fördubblats de senaste åren. Dessa barn kan ha blivit utsatta för trauman, vilket tillsammans med kulturkrocken och språkbarriären i det nya landet kan påverka deras skolgång och aktivitetsutförande. LÄS MER

 2. 2. Barnen som flyr ensamma är de mest utsatta : En kvalitativ studie av fyra ensamkommande afghanska flyktingbarns upplevelse av integrationsprpcessen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Arya Abdullah; [2015]
  Nyckelord :Unaccompanied refugee children; Afghanistan; Social relationships; Integration; Language; Trauma; Ensamkommande flyktingbarn; Afghanistan; sociala relationer; Integration; Språk; Trauma;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka förståelse för hur fyra ensamkommande flyktingbarn upplever det nya samhället, samt det som görs för att underlätta deras  integrering i Sverige. Att lämna sitt hemland och vara på flykt för en bättre framtid är ett beslut som varje ensamkommande flyktingbarn har tvingats möta, och lämna sin komfort zon. LÄS MER

 3. 3. Ofrivilligt ensamma men resursstarka. En kvalitativ studie om stödgrupper för ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ida Zachrisson; [2011-06-27]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; stödgrupper; psykosocialt stöd; empowerment;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att öka kunskapen kring ensamkommande flyktingbarns psykosociala hälsa under deras första tid i Sverige, vilka behov av psykosocialt stöd de har och hur stödgrupper skulle kunna vara en ändamålsenlig metod för att tillgodose dessa behov. I sökandet efter dessa svar undersöker jag dels metoder och mål med stödgrupper för barn och ungdomar, dels ensamkommande flyktingbarns unika situation och psykosociala status under deras första tid i Sverige. LÄS MER

 4. 4. "I am Dublin" Om ensamkommande flyktingbarns erfarenheter av EU:s flyktingpolitik

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Söderman; [2010]
  Nyckelord :ensamkommande flyktingbarn; Dublinförordningen; intersektionalitet; EU:s flyktingpolitik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsen fokuserar på ensamkommande barn i Sverige som lever under hot om avvisning till Malta, samt på ensamkommande barn som blivit överförda till Malta. Barnen som deltar i uppsatsen är av Migrationsverket avgjorda som dublinärenden i enlighet med Dublinförordningen . LÄS MER