Sökning: "vårdsektor"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet vårdsektor.

 1. 1. Den organisatoriska tillitens betydelse för engagemang : En kvantitativ studie med syfte att undersöka organisatorisk tillit och engagemang hos vårdpersonal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elvira Alenvall; Charlotte Bravo; [2023]
  Nyckelord :Organisatorisk tillit; organisatoriskt engagemang; vårdsektor; vårdpersonal; Sverige; enkätstudie; regressionsanalys;

  Sammanfattning : Vårdkrisen har under det senaste decenniet varit ett faktum. Larm om överbeläggningar, långa vårdköer, ohållbara arbetsvillkor och kompetensbrist gör att vårdsektorn sakta men säkert urholkas. Vårdpersonal söker sig bort från arbete inom regionerna och viss personal lämnar till och med yrket helt och hållet. LÄS MER

 2. 2. Transformativt ledarskap och dess inverkan på sjuksköterskors arbetstillfredsställelse : En kvantitativ studie inom offentlig vårdsektor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Mona Bromand Rad; Lovisa Wallin; [2023]
  Nyckelord :Transformative leadership; nurses; motivation; job satisfaction; work environment; public health; Transformativt ledarskap; sjuksköterskor; motivation; arbetstillfredsställelse; arbetsmiljö; offentlig vårdsektor;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på hur transformativt ledarskap påverkar arbetstillfredsställelsen hos sjuksköterskor. Studien syftar till att ta reda på hur transformativt ledarskap kan öka sjuksköterskors arbetstillfredsställelse i offentlig sektor. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetssäkra hälsoapplikationer : Vilka upplevda förväntningar och krav finns?

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Felicia Provender Jonasson; [2021]
  Nyckelord :health apps; quality; requirements; Certifiering; eHälsa; hälsoappar; krav; kvalitet; kvalitetssäkring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet hälsoapplikationer växer för varje dag och det finns ett behov av att säkerställa kvaliteten på dessa, för att skapa riktlinjer för utvecklare, stödja användarna och tydliggöra vad vårdgivare kan rekommendera till sina patienter. Syfte: Syftet med detta arbete var att undersöka synen på kvalitetsmärkningar och krav som kan ställas på hälsoapplikationer ur kvalitets- och säkerhetsaspekt, med perspektiv utifrån myndigheter och appleverantörer, vårdsektor och app-användare. LÄS MER

 4. 4. Kan HR-avdelningen skapa legitimitet till företagets CSR-arbete internt? : En kvalitativ fallstudie om hur CSR-arbetet får genomslagskraft internt i privat vårdsektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Sundqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Kan HR-avdelningen Skapa Legitimitet till Företagets CSR-arbete Internt? En Kvalitativ Fallstudie om CSR-arbetets Genomslagskraft Internt med Hjälp av HR-avdelningen i Privat Sektor.   Nivå: C-uppsats för kandidatexamen inom Företagsekonomi   Författare: Johanna Sundqvist   Handledare: Agneta Sundström & Kristina Mickelsson   Datum: Vårterminen 2019   Syfte: Att analysera om implementeringen av CSR-arbete i HR-funktionen hos vårdbolag leder till att det skapas legitimitet kring CSR-arbetet gentemot de anställda i organisationen. LÄS MER

 5. 5. A Cultured and Happy Family: A Minor Field Study on the Correlation Between the Implementation of the Vietnamese Family Planning Policy and the Prevalence of Son Preference

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Johansson; [2014]
  Nyckelord :Folkrätt; Public International Law; Mänskliga Rättigheter; Human Rights Law; Vietnam.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vietnam har sedan den socialistiska revolutionen på mitten av 1900-tlaet arbetat aktivt för jämställdhet mellan kvinnor och män. Sedan 1982 är Vietnam part till Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW). LÄS MER