Sökning: "vad är kommunikation i kedja"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden vad är kommunikation i kedja.

 1. 1. Samspelet mellan logistikaktiviteter och relationer, Ett smörjmedel i en distributionskedja

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emil Rusman; Alfred Forssten; [2018]
  Nyckelord :Distributionskedja; relationer; logistikaktiviteter; samarbete; kommunikation och tillit.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks samspelet mellan distributionskedjans relationer och logistikaktiviteter. Syftet är att öka förståelsen för hur distributionskedjans relationer och logistikaktiviteterna ser ut och vilket samspel som finns mellan dem. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av orderläggningen för inkommande order

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Pernilla Petterson; Ida Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Effektivisering; förbättringsarbete; outsourcing; automatisering; kundrelationer;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts i syfte att analysera hur en orderläggningsprocess för inkommande order kan effektiviseras. För att kunna jämföra teori med verklighet har företaget Boxon Systems AB i Borås orderläggningsprocess studerats. LÄS MER

 3. 3. Demokratiarbetet med de yngsta barnen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Malin Lindahl; [2014]
  Nyckelord :Demokrati; kommunikation; de yngsta barnen; pedagoger; förskola;

  Sammanfattning : För att söka ge en tydligare bild av vilka variabler som, utifrån pedagogernas uppfattningar, kan utgöra förutsättningar för arbetet med demokrati och värdefrågor med de yngsta barnen i förskolan analyseras resultatet som grundar sig på pedagogers utsagor. Syftet med arbetet är att åskådliggöra på vilket sätt pedagoger förhåller sig till och implementerar demokratiuppdraget i arbetet med de yngsta barnen i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Spridning av innovationer på en konkurrensutsatt marknad

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Erik Wetterberg; [2014]
  Nyckelord :kommunikation; mellanstruken panel; byggvaruhus; diffusion of innovation; competitive landscape; co-opetition; dominant logic;

  Sammanfattning : Skogsindustrin har de senaste decennierna ökat anslag och ansträngningar för att utveckla nya och mer högförädlade produktsegment för att motverka trenden att substitut tar marknadsandelar från träprodukter. Innovation, marknadsföring och kundrelationer är traditionellt områden som skogsbranschen har åsidosatt då ansträngningar och kapital investerats på processutveckling. LÄS MER

 5. 5. Vilka privata angelägenheter sysslar den anställde med på arbetstid och varför? : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Johanna Bengtsson; Carita Eriksson; [2008]
  Nyckelord :Icke arbetsrelaterade sysslor; motstånd; arbetstagare; automni;

  Sammanfattning : I vår studie undersöker vi vad arbetstagare gör på arbetet som inte är arbetsrelaterat och av mer privat karaktär och varför de gör dessa sysslor. Anledningen till att vi valt denna frågeställning är för att vi tycker det är ett intressant ämne att undersöka. LÄS MER