Sökning: "vad är stress skolan"

Visar resultat 11 - 15 av 138 uppsatser innehållade orden vad är stress skolan.

 1. 11. Fysisk aktivitet och stress bland unga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Böhme; [2019]
  Nyckelord :Barn; barns utveckling; elev; fysisk aktivitet; hjärna; stress; ungdomar;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt beskriver hur fysisk aktivitet och stress är kopplade till varandra, genom att förklara hur dessa två påverkar kroppen och hjärnan på motsatta sätt. Syftet är att kunna beskriva och diskutera hur skolorna kan minska stressen bland barn och ungdomar med hjälp av fysisk aktivitet i skolan. LÄS MER

 2. 12. Problematisk skolfrånvaro : en kvalitativ studie om elevers beskrivningar av orsaker till frånvaro

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Christina Arvidsson; Anette Karlsson; [2019]
  Nyckelord :schoolabsenteeism; phenomenology; skolfrånvaro; hemmasittare; fenomenologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur ett elevperspektiv undersöka orsaker till att elever får en problematisk frånvaro och avser att fokusera på att belysa vilka faktorer i skolan som beskrivs orsaka denna. Studiens frågeställningar är: Vad beskriver elever med problematisk skolfrånvaro som orsaken till att de har hög frånvaro? samt Vilka skolrelaterade faktorer kan kopplas till elevernas beskrivningar? Den teoretiska ansats som används i studien är fenomenologi. LÄS MER

 3. 13. Performance management systems in customer service

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Marcus Grass; [2019]
  Nyckelord :Performance management; human resource management;

  Sammanfattning : When management sets performance goals the expectation is that employees should strive to reach them, they are used to drive motivation and increase performance. However, the task of instituting performance goals should not be taken lightly. The goals need to fair, measurable, and accepted by the employees who are to adopt them. LÄS MER

 4. 14. Barn och stress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Camilla Johannesson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen belyser ämnet barn och stress. Stress är en fysisk och psykisk reaktion orsakad av krav eller press från omgivningen. Barnens värld är en spegelbild av vuxenvärlden och att vuxenstressen har smugit sig in i barnens vardag är känt sedan länge. LÄS MER

 5. 15. Ett yrke i kris? : Mellanstadielärares arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Linnéa Hjelmqvist; Agnes Stackelberg; [2019]
  Nyckelord :Lärare; mellanstadielärare; arbetssituation; stress;

  Sammanfattning : Det pågår idag en debatt kring lärares arbetssituation, forskning visar att det finns brist på resurser inom skolan och att det är ett svårrekryterat yrke. Läraryrket innefattar administrativt arbete i högre utsträckning än tidigare, något som av lärare ofta uppfattas som mycket stressande. LÄS MER