Sökning: "video interview"

Visar resultat 1 - 5 av 225 uppsatser innehållade orden video interview.

 1. 1. Anestesisjuksköterskans erfarenheter av att använda videolaryngoskop prehospitalt - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Samuel Berg; Ida Jerrysdotter; [2023]
  Nyckelord :Airway management; caring; experience; prehospital; qualitative; videolaryngoscope; Erfarenheter; kvalitativ; luftväg; omvårdnad; prehospitalt; videolaryngoskop;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid omhändertagandet av svårt sjuka patienter är det fundamentalt att kunna etablera fri luftväg. För att kunna skapa och säkra fri luftväg kan intubation vara en metod. En säkrad luftväg är en förutsättning för att kunna syresätta och ventilera patienten kontrollerat och adekvat. LÄS MER

 2. 2. Your bedroom as a front stage, an explorative interview study on youth's self-presentation on TikTok in Sweden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Joakim Wirén; Leo Korpi; [2023]
  Nyckelord :TikTok; social network sites; self-presentation; youth; networked self; imitation publics;

  Sammanfattning : Social Network Sites (SNSs) have emerged as a new way of socializing in the internet age with TikTok being the latest platform to emerge as a worldwide phenomenon, particularly popular amongst the youth. However, there is a knowledge gap about how youth in Sweden’s self-presentation is shaped by the design of TikTok. LÄS MER

 3. 3. Feelgood på folkbiblioteket : En kvalitativ intervjustudie med sex bibliotekarier 2023

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Karin Meissner; [2023]
  Nyckelord :Feelgood; Public Library; Adult Reading; Popular Fiction; Librarians; Genre Fiction; Feelgood; folkbibliotek; litteraturförmedling; vuxnas läsning; genrelitteratur; bibliotekarier;

  Sammanfattning : Abstract  Introduction. The aim of this study is to investigate the role of a relatively new genre in popular literature in Sweden called "feelgood". Feelgood, as literary genre, has quickly risen to become a beloved and frequently borrowed genre among readers. LÄS MER

 4. 4. L’Influence du français sur le wolof dans le parler d’une locutrice sénégalaise

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Elisabeth Linderod; [2023]
  Nyckelord :code switching; French; Urban Wolof; plurilingualism; alternance codique; code switching; français; wolof urbain; plurilinguisme;

  Sammanfattning : L’objectif de cette étude est de déterminer comment le français influence le wolof, une langue qui est en concurrence avec le français (la langue officielle) au Sénégal. Ce faisant, elle détermine le cadre historique et théorique de l’étude. LÄS MER

 5. 5. Graffiti, Space & Safety : Exploring El Salvadoran Youth’s Conceptions and Feelings of Safety Through Participatory Documentary

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Christine Bedenis; [2023]
  Nyckelord :community safety; youth; El Salvador; graffiti; public sphere; representation; violence prevention; gang violence; participatory documentary;

  Sammanfattning : This project investigates how youth in San Salvador, El Salvador define and participate in the co-creation of safety in their neighborhoods. For many years, El Salvador topped the rankings of most dangerous countries because of street gang violence and homicides. LÄS MER