Sökning: "women psychological problems"

Visar resultat 21 - 25 av 74 uppsatser innehållade orden women psychological problems.

 1. 21. Att leva med fibromyalgi : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Charlotte Sandberg; Jenny Söderlind; [2017]
  Nyckelord :Fibromyalgia; experience; daily life; Fibromyalgi; Upplevelse; dagliga livet;

  Sammanfattning : Background: About 2 percent of people in the world suffers from Fibromyalgia, out of them about 80 percent are women. Common symptoms are pain over a long period of time. Why this illness occurs is still unknown. Other characteristic features of this illness is fatigue, soreness and cognitive problems, such as forgetfulness. LÄS MER

 2. 22. Trafficking i Nepal - Kvinnors och barns väg tillbaka

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Harena Michael; Martina Johansson; [2017]
  Nyckelord :Hälsokonsekvenser; Nepal; Rehabilitering; Stigma; Trafficking; Återintegrering;

  Sammanfattning : Trafficking är ett stort samhällsproblem i Nepal där 5000 -10000 nepalesiska kvinnor och barn årligen smugglas till Indien. Nepalesiska kvinnor och barn är uppskattade och ses som sexuellt attraktiva i Indien på grund av deras ljusare hy samt att oskulder från Nepal anses kunna bota aids. LÄS MER

 3. 23. Mäns uppfattningar om sin våldsanvändning mot kvinnor i nära relationer - En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Eva-Lena Andersson; Line Stien; [2016-06-30]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; våld mot kvinnor; mäns uppfattningar; Intimate partner violence; violence against women; men’s perceptions;

  Sammanfattning : Background: Men’s violence against women in intimate partner relationships is a known and global public health problem. The violence that occurs in an intimate partner relationship can be physical, psychological or sexual and affect women’s health to the worse and also lead up to a woman’s death. LÄS MER

 4. 24. Women who Live with Female Genital Mutilation : Experience with Healthcare Providers

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Kathryn Mutegeki; Caroline Iverman; [2016]
  Nyckelord :Experiences; Female Genital Mutilation; FGM; Healthcare Providers; and Transcultural nursing.; Erfarenheter; Hälso- och sjukvårdspersonal; Könsstympning; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: An estimated 125 million women live with Female Genital Mutilation (FGM) worldwide. Despite it being internationally recognized as a human rights violation. FGM is still practiced in approximately 29 countries, most of them in Africa and the Middle East. LÄS MER

 5. 25. Kvinnors erfarenheter av sjuksköterskors bemötande i vårdandet av deras bröstcancer En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Lisa Mitz Langton; Louise Sandström; [2016]
  Nyckelord :breast cancer; experiences; nurse; treatment and women; bemötande; bröstcancer; erfarenheter; kvinnor och sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige.Att drabbas av bröstcancer beskrivs som en utmaning för kvinnans självkänsla,självbild, kvinnlighet och existens. Kvinnorna vill bli bemötta som en enskildindivid och inte som en diagnos samt uppleva känslomässigt stöd frånsjuksköterskorna. LÄS MER