Sökning: "women s shelters"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden women s shelters.

 1. 1. Tystnad, isolering och ökat våld. En studie om hur våldsutsatta kvinnor har påverkats under covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Olofsson; Julia Emnell; [2021-01-07]
  Nyckelord :women s shelters; normalization processes; break-up processes; isolation; domestic violence; abuse; covid-19; pandemic;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to investigate how the staff at women's shelters apprehend that the situation of women exposed to violence has been affected by covid-19. The purpose is further to analyze what consequences of covid-19 has had for the staff's ability and opportunities to support abused women during normalization and break-up processesMethod: Qualitative in-depth interviews with staff at seven women’s sheltersProcedure: Seven interviews with staff at women’s shelters were transcribed and analyzed using the theory of normalization and break-up processes. LÄS MER

 2. 2. Det upprepade våldet och sociala aktörers roll : En kvalitativ studie om sociala aktörers upplevelser i den hjälp och stöd som erbjuds kvinnor som utsätts för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mela Ekberg; Tilde Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att var tredje kvinna runt om i världen någon gång i livet har upplevt våld i sin nära relation och det beskrivs som ett globalt samhälls- och folkhälsoproblem. För att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor krävs att samhällets myndigheter och organisationer samverkar för att erbjuda utsatta kvinnor stöd och hjälp. LÄS MER

 3. 3. Only the plaintiff’s story is not enough to make it true: A qualitative study of the Swedish judicial system’s assessments of rape cases

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Selldén; [2020]
  Nyckelord :Rape; violence against women; intersectionality; respectability; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay explores how trustworthiness is created, established, and constructed in regard to women subjected to sexual violence, analysing significant features which may be decisive in court’s assessment of rape. The construction of the plaintiff’s trustworthiness and its impact on the legal process will be analysed in ten Swedish court cases about rape and through interviews with four women working in different women’s shelters. LÄS MER

 4. 4. “Då går hon” : En kvalitativ studie om kvinnojourers arbete och erfarenhet med våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sandra Englund; Vilma Lindkvist; Adeline Merborn; [2020]
  Nyckelord :Intimate partner violence IPV ; Abused women; Leaving processes; Women s Shelters; Våld i nära relation; Våldsutsatta kvinnor; Uppbrottsprocesser; Kvinnojourer;

  Sammanfattning : Kvinnojourer i Sverige utför varje dag ett viktigt arbete med att hjälpa våldsutsatta kvinnor. Denna studie syftade till att undersöka de som arbetar på kvinnojourers erfarenheter kring våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocesser och om dessa erfarenheter har ändrat deras arbetssätt med att hjälpa andra våldsutsatta kvinnor. LÄS MER

 5. 5. Modern Slavery in Southeast Asia : Rehabilitation and Reintegration of Burmese Victims of Trafficking in Persons, Yangon, Myanmar

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Ellinor Lavmo; [2020]
  Nyckelord :Anti-Trafficking; Burma; Human Rights; Human Trafficking; Modern Slavery; Myanmar; Rehabilitation and Reintegration of Trafficking Victims; Survivor of Trafficking; Trafficking in Persons; Victim of Trafficking; Yangon;

  Sammanfattning : Purpose: The overarching purpose of this research paper is to broaden the understanding of the rehabilitation and reintegration of trafficking victims by illustrating and explaining common rehabilitation and reintegration processes of Burmese trafficking victims, girls and women, in Yangon, Myanmar. As part of that overarching purpose, this paper also aims to analyse how and if the victims’ human rights are being properly upheld. LÄS MER