Sökning: "Än lever Emil i Lönneberga"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Än lever Emil i Lönneberga.

 1. 1. Framställning av syskon i Astrid Lindgrens Än lever Emil i Lönneberga och Madicken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Cecilia Öberg; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Än lever Emil i Lönneberga; Madicken; pojkar; flickor; genus; syskonrelationer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur syskonrelationer framställs i två av Astrid Lindgrens böcker. Än lever Emil i Lönneberga (1967) och Madicken (1967). Vidare är syftet att undersöka hur pojkar respektive flickor skildras i dessa böcker. LÄS MER

 2. 2. Problemas culturales con la traducción española de "Emil i Lönneberga"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Hanna-Sofia Carlson; [2013-06-28]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; barnlitteratur; literatura para niños; översättningsteori; teoría de la traducción;

  Sammanfattning : Astrid Lindgrens böcker om Emil i Lönneberga översattes till spanska på 70-talet och är starkt förknippade med svensk kultur i början av 1900-talet. Denna teoretiska studie kommer att undersöka hur den svenska kulturen är överförd i de spanska versionerna om Emil. LÄS MER