Sökning: "ämnesteori"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet ämnesteori.

 1. 1. Elevers baskunskaper i matematik. En jämförelse efter problembaserad undervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jasminka Sacic; [2018-09-05]
  Nyckelord :Baskunskaper i matematik; ämnesdidaktisk analys; Diamantdiagnoser; elever med särskilda matematiska förmågor; problemlösning; matematiktävlingar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur elever utvecklar baskunskaper i matematik beroende av vilken typ av undervisning de har. Eleverna i mattespetsgrupper har haft undervisning genom problemlösning och eleverna i vanliga klasser har haft en vanlig matematikundervisning. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers uppfattning om naturvetenskap i grundskolans tidigare år

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälleHögskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Lena Sundin-Erixon; Emelie Holmberg; [2018]
  Nyckelord :Läroplan; naturvetenskap; naturvetenskapens karaktär; NO-undervisning; pedagoger; ämnesteori;

  Sammanfattning : Arbetet utgår från utbildningsvetenskap som grund och behandlar utifrån detta olika perspektiv i naturvetenskap och NO-undervisning. Undersökningen sker genom intervjuer där sex deltagare ingår från tre olika kommuner på fyra olika skolor. LÄS MER

 3. 3. Barnen som flyr ensamma är de mest utsatta : En kvalitativ studie av fyra ensamkommande afghanska flyktingbarns upplevelse av integrationsprpcessen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Arya Abdullah; [2015]
  Nyckelord :Unaccompanied refugee children; Afghanistan; Social relationships; Integration; Language; Trauma; Ensamkommande flyktingbarn; Afghanistan; sociala relationer; Integration; Språk; Trauma;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka förståelse för hur fyra ensamkommande flyktingbarn upplever det nya samhället, samt det som görs för att underlätta deras  integrering i Sverige. Att lämna sitt hemland och vara på flykt för en bättre framtid är ett beslut som varje ensamkommande flyktingbarn har tvingats möta, och lämna sin komfort zon. LÄS MER

 4. 4. Yngre grundskoleelevers taluppfattning inom grundläggande aritmetik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Kersti Simm; [2015]
  Nyckelord :didaktisk ämnesteori; kartläggning; matematiksvårigheter; årskurs 1-6;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med detta examensarbete är att undersöka yngre elevers taluppfattning igrundläggande aritmetik inom addition och subtraktion i lägre talområde. Detta för att en godtaluppfattning är en grundläggande färdighet för det fortsatta matematikarbetet i skolan. LÄS MER

 5. 5. Bedömning i matematik. En fallstudie - hur gör lärare på fältet?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna Sandin; [2012-11-05]
  Nyckelord :matematik; bedömning; ämnesprov; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med fallstudien är att undersöka hur lärare arbetar med bedömning i ma-tematik av elever i behov av särskilt stöd i årskurs 3 under vårterminen 2012.Teori: I den teoretiska inramningen redogörs för en didaktisk ämnesteori där lärarens ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper främjar lärandet. LÄS MER