Sökning: "översättning och tolkning"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden översättning och tolkning.

 1. 1. Företags strategiska kommunikation etableras i dialog - En kvalitativ intervjustudie av företags strategiska kommunikation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Maja Hurtigh; [2019-02-07]
  Nyckelord :Företag; strategisk kommunikation; varumärke; organisationskultur- och identitet; corporate social responsibility; strategisk improvisation; översättning och tolkning; intern och extern dialog;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med denna studien är att studera hur kommunikatörer tolkar företags strategiska kommunikation till företagens operativa kommunikations resultat.Teori: Strategisk kommunikation, varumärke, organisationskultur- och identitet, corporate social responsibility, strategisk improvisation, tolkning samt dialog. LÄS MER

 2. 2. Recitation och sång : en väg mot större interpretationsfrihet

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Lovisa Huledal; [2018]
  Nyckelord :klassisk sång; Wolf Hugo; interpretation; lied; sång;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att svara på frågeställningen: Hur kan recitation användas som verktyg för att utveckla den konstnärliga uttrycksförmågan och öka interpretationsfriheten hos mig som sångare? Grunden för undersökningen bygger på fyra lektionstillfällen i recitation tillsammans med skådespelerskan och teaterpedagogen Cathrine Parment. Jag arbetar med dikten Kennst du das Land av J. LÄS MER

 3. 3. Experiencing Rooms : - tale of two pathos(es)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

  Författare :Anna-Vera Solala Arvidsson; Hanna-Thea Björö; [2018]
  Nyckelord :perception; interpretation; rooms; experiences; feelings; methods; fundamental research; process; two; atmosphere; film; tolkning; varseblivning; rum; upplevelser; känslor; metoder; grundforskning; process; två; atmosfär; film;

  Sammanfattning : Experiences, narratives and architecture are seemingly connected; therefor this thesis project attempts to explore the transformation of emotions and impressions from an ‘artwork’ into architectural components and sequences of spaces. Our “artwork” and generator for this thesis has been the film The Square by Ruben Östlund. LÄS MER

 4. 4. Frihet förutsätter disciplin. När komplex spanska blir idiomatisk svenska i en översättning av en populärvetenskaplig och filosofisk text av Fernando Savater.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Eva Kälvelid; [2018]
  Nyckelord :Översättning; El valor de educar ; `Frihet förutsätter disciplin´; Savanner; utbildning; teori; filosofi; skoldisciplin; populärvetenskap; syntax; textbindning; retoriska element; idiomatik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Sammandrag Denna uppsats har sin utgångspunkt i min översättning av ett kapitel ur en nutida spansk filosofisk och populärvetenskaplig bok, El valor de educar av Fernando Savater (1997). Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om textens komplexa karaktär och dess informationstäthet skulle kunna överföras till en svensk måltext som är idiomatisk och som samtidigt bevarar motsvarande innehåll och karaktär. LÄS MER

 5. 5. Snabbspår för samhällsvetare - Idéresan från politiskt initiativ till konkreta handlingar på Arbetsförmedlingen

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Linda Mårtensson; Murat Ünal; [2018]
  Nyckelord :Snabbspår; Handlingsnät; Idéresa; Tolkning; Samverkan; Nyinstitutionalism; Översättning; Makt; Idéer; Organiseringsprocess;

  Sammanfattning : I uppsatsen har vi studerat arbetsmarknadssatsningen Snabbspår för samhällsvetare ur ett idéreseperspektiv. Med inspiration från Karin Kilhammars avhandling har vi använt Barbara Czarniawska och Bernward Joerges modell för resande idéer som forskningsdesign i uppsatsen. LÄS MER