Sökning: "Ab Kjellsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Ab Kjellsson.

 1. 1. 3D CAD METHODOLOGY PRESTUDY

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :My Kjellsson; Malin Larsson; [2018]
  Nyckelord :CAD; methodology; Creo; work method; CAD; metodik; Creo; arbetsmetod;

  Sammanfattning : The report describes a prestudy project for Epiroc Rock Drills AB at the department PLM Solutions. The company consists of a number of divisions thatall work with or are affected by CAD models. PLM Solutions has long seen a need for a common methodologybut due to the priorities of other projects this has been delayed. LÄS MER

 2. 2. Analysis and design of a new control system for aerodrome azimuthal guidance – The SAGA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Joakim Arnsby; Mårten Kjellsson; [2013]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis work consists of the development of new hardware and software for the control box of an azimuthal guidance system used by aircrafts during the approach to the runway. The thesis work was done at Safegate International AB as a project running along the usual development projects. LÄS MER

 3. 3. "Syns man inte finns man inte" - en studie om underdogs konkurrenskraft

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Niclas Holmström; Jonas Kjellsson; Christian Spangsberg; [2010]
  Nyckelord :underdog; marknadsplats; snusbranschen; konkurrenskraft; strategi; positionering och kommunikation; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: ”Syns man inte finns man inte” – en studie om underdogs konkurrenskraft Författare: Christian Spangsberg, Jonas Kjellsson och Niclas Holmström Nyckelord: Underdog, marknadsplats, snusbranschen, konkurrenskraft, strategi, positionering och kommunikation Syfte: Syftet är att skapa förståelse för mindre företags strategier och konkurrenssituation, med fokus på hur de mindre företagen arbetar för att synliggöra och stärka sitt varumärke på marknadsplatsen i butik. Undersökningen har inte som syfte att ge en generell bild av företags branschagerande, utan att skapa en förståelse för underdogs agerande och möjligheter i en begränsad och svårarbetad bransch och dess marknadsplatser. LÄS MER

 4. 4. Balanced Scorecard : Utveckling och utmaningar för IP Industri & Projektconsult AB

  Magister-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Daniel Foleby; Johan Kjellsson; Johan Larsson; [2008]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; Utveckling; Utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka och förklara hur ett balanserat styrkort kan se ut för IP Industri & Projektconsult AB samt vilka utmaningar och problem företaget kan uppleva.Balanced Scorecard är idag ett aktuellt ämne. Allt fler företag planerar att införa ett styrkort i sin verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Knowledge and focus, a condition for continuing sales growth

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Clason; Nils Kjellsson; [2007]
  Nyckelord :Axis Communications AB; Human Computer Interaction; Knowledge Management; Network theory; Resource Based View; support; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem discussion: To be competitive in a changeable environment, as the video surveillance market, in a time when the company and the market grow with almost 40% yearly, the sales organization must be well trimmed and effective. Knowledge about customers’ needs and what makes success are essential parts of the progress. LÄS MER