Sökning: "Activity-centered design"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Activity-centered design.

 1. 1. Supercharge Your Journey : Mikrointeraktioner till er tjänst

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Anette Nordenson; Sofia Nordqvist; [2022]
  Nyckelord :Microinteractions; Design Thinking; Activity-centered design; BEV; Supercharging; Mikrointeraktioner; Design Thinking; Activity-centered design; Elbil; Snabbladdning;

  Sammanfattning : För att klara Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är transportsektorn en viktig faktor då den svarar för nära en fjärdedel av Europas växthusgasutsläpp. Användningen av energi från förnybara energikällor inom transport har ökat de senaste åren, med Sverige som bäst inom EU. LÄS MER

 2. 2. Designing a Digital Customer Portal for BDX Företagen AB : A User-friendly Web Application Interface

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Karin Östman; [2021]
  Nyckelord :Industrial design engineering; activity-centered design; user experience; interface design; Teknisk design; aktivitetscentrerad design; användarupplevelse; gränssnittsdesign;

  Sammanfattning : The complexity in the construction industry with multiple stakeholdersinvolved during a project create a demand for good communication. Theinformation channel between contractor and customer with relevant andupdated information is important for success in a project. LÄS MER

 3. 3. Design av IT-stöd för rondmöten inom sjukvården : Vilken information är nödvändig för att stödja sjukvårdspersonal vid rondmöten i en intensivvårdssituation?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Josef Benjaminsson; Frida Nilsson; [2012]
  Nyckelord :stöd vid intensivvård;

  Sammanfattning : Patientövervakning och rondmöten är centrala aktiviteter i all sjukvård. Teknik som tagits fram för patientövervakning och rondmöten är relativt underutvecklad vad gäller överblick och mötesstöd. En fallstudie genomfördes med två observationer och en fokusgruppintervju på intensivvårdskliniken vid Linköpings universitetssjukhus. LÄS MER