Sökning: "Andreas Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Andreas Bengtsson.

 1. 1. Vem tar hand om dina selfies när du dör? - En kvantitativ undersökning om internetanvändares uppfattning, hantering och önskemål när det gäller digitala arv.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Joel Bengtsson; Andreas Dahlgren; Linnea Folkesson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En Furste för vår tid? : En Machiavellisk studie av Donald Trumps presidentskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Andreas Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :auktoritärism; Black Lives Matter; konstitutionalism; institutioner; Machiavelli; politiskt ledarskap; populism; post-truth; propaganda; Fursten; Trump; USA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Påldrivning: Jämförelse mellan luft- och vattendriven borrning : En utredning av jämförelser avseende slitage, logistik och driftkostnader

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Andreas Bengtsson; Pierre Bodin; [2022]
  Nyckelord :: percussion hammer; pilot; DTH; pile driving; wear; drill rig; casing; piston; check valve; water-handling; sedimentation; : sänkhammare; pilot; DTH; pålning; slitage; borrigg; foderrör; kolv; backventil; vattenhantering; sedimentering;

  Sammanfattning : Skanska Grundläggning in Region Special wishes to gain an increased understanding of the extent to which it differs in the wear of percussion hammers and pilot drill crowns, depending on which driving medium is used in down-the-hole drilling, as well as logistical and economic aspects depending on the chosen method. Down-the-hole drilling means that the hammer works down in the borehole and forms one of the components at the far end of the drill string together with a drill bit. LÄS MER

 4. 4. What Does the Board Say?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lucas Bengtsson; Astrid Christensson; Andreas Tysk; [2022]
  Nyckelord :Dividend Policy; Dividend Payout Ratio; Board Quality; Board Characteristics; Corporate Governance; NYSE; NASDAQ; Business and Economics;

  Sammanfattning : Methodology A quantitative study with a deductive approach. Panel data are used in the multiple linear regression to analyse and investigate relationships between dividend payout ratio and the independent variables. Theoretical Perspectives Main theoretical frameworks of the study are the Outcome Hypothesis and Substitution Hypothesis. LÄS MER

 5. 5. Strävandet efter en enhetlig organisationskultur: En kvalitativ fallstudie av Epidemic Sound

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Bengtsson; Hilmi Sediri; [2021-01-19]
  Nyckelord :Organisationskultur; tidshantering; rumslig flexibilitet; formell; informell; FWA; arbetseffektivitet; dynamisk; kreativitet; anpassning;

  Sammanfattning : Syftet med denna fallstudie är att undersöka om den formella och informella organisationskulturen, med avseende på tidsmässig och rumslig flexibilitet, kan förenas utan att hämma den interna arbetseffektiviteten mätt via de anställdas upplevda trivsel. I denna kvalitativa studie har det empiriska materialet samlats in genom flertalet intervjuer och noggranna observationer på två av företagets arbetsplatser. LÄS MER