Sökning: "Attribution theory"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Attribution theory.

 1. 1. Predicting quality in leader-member exchange relations : The role of Impersonal Trust in predicting LMX-quality

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Soma Ahmadi; Oscar Bauer; [2021]
  Nyckelord :LMX-relations; Impersonal Trust; Attribution Theory; Organization; leadership; Management; Structural Equation Modeling;

  Sammanfattning : The aim of this study is to test if the impersonal trust sub-constructs serve aspredictors of quality in LMX-relations. By performing structural equation modelingwith empirical data, a model was developed that optimally predicts quality in LMXrelations. LÄS MER

 2. 2. Projecting Power in the Fifth Domain : An assessment of why states use proxies for offensive cyber operations

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mattias Hjelm; [2021]
  Nyckelord :Cyber operations; PA theory; Proxy; Russia; The United States.;

  Sammanfattning : In the 21st century, cyber operations have become the modern manifestation of political warfare between great powers. Many states have made considerable efforts to build up their respective cyber commands. Contrary, or as a complement to this, some states choses to rely upon actors detached from the state for conducting their operations online. LÄS MER

 3. 3. Bitterfittor och incels : En kvalitativ studie om hur konflikten mellan feminister och antifeminister uttrycks i diskussionsforum på Flashback

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Molly Lindman; Ella Östman Skala; [2021]
  Nyckelord :Feminism; antifeminism; konflikt; motstånd; social rörelse; distansering; stereotyp; Flashback;

  Sammanfattning : Title: “Bitter bitches and incels” - A qualitative study about how the conflict between feminists and antifeminists is expressed in discussion forums at Flashback Authors: Ella Östman Skala and Molly Lindman  The purpose of this study is to examine the conflict between feminists and antifeminists and how it is expressed on the internet through interaction at the discussion forum Flashback. We also aim to shed particular light to the antifeminist approach to the feminist movement in order to contribute to a greater understanding of the nature of the conflict as well as to gain an idea of the reasoning behind the resistance. LÄS MER

 4. 4. The Authentic Activist: Examining the antecedents of the perceived authenticity of brand activism

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Ferenius; Victoria Kotras; [2021]
  Nyckelord :Authenticity of Brand Activism; Brand Activism; Authenticity; Perception of Authenticity; Antecedents of Authenticity; Judgement of Truth; Marketing Scepticism; Socio-political Issues; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The study aimed to investigate which antecedents affect consumers’ perception of the authenticity of brand activism. Methodology: The study followed a deductive approach. LÄS MER

 5. 5. Främling i mitt egna land : En kvalitativ studie om identitetsskapandet hos andra generationens invandrare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hedil Kazem; Cucovic Maida; [2021]
  Nyckelord :Attributiontheory; Belonging; Cultural identity; Ethnic identity; Globalization; Second generation immigrants; Andra generationens invandrare; Attributionsteorin; Etnisk identitet; Globalisering; Kulturell identitet; Tillhörighet;

  Sammanfattning : Socialt arbete inkluderar ofta individer som på något sätt lever utanför det normativa samhället. Fall som berör perosner med utländsk bakgrund kan ofta missförstås eftersom den Eurocentriska ideologin inte alltid är rådande för alla. LÄS MER