Sökning: "Belastande rättigheter"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Belastande rättigheter.

 1. 1. Avtalsservitut: och dess fastighetsrättsliga verkningar vid frivillig överlåtelse av fast egendom

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Jacob Farrow; [2016]
  Nyckelord :Avtalsservitut; Servitut; Undersökningsplikt; Upplysningsplikt; Sakrättsligt; Obligationsrättsligt; Rättigheter; Skyldigheter; Framtida försäljning; Belastande rättigheter;

  Sammanfattning : Ett avtalsservitut innebär, enligt 14 kap. 1 § JB, att en inskränkning görs i en fastighet (den tjänande fastigheten) till förmån för ägaren av en annan fastighet (den härskande fastigheten). Servitutets tillhörande befogenheter kan vara såväl positiva som negativa. LÄS MER

 2. 2. Att säkerställa rätten att nyttja utrymme/anläggning i annans fasta egendom - exemplet Trafikverket

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Maria Leppänen; [2013]
  Nyckelord :Tenure; easement; way-leave; limited rights; real property; Nyttjanderätt; servitut; ledningsrätt; begränsad rättighet; fastighet;

  Sammanfattning : A property is owned withownership which in turn may be granted limited rights to acquire the use of land or space in another's property. Tenancies and easements are the most common limited rights. Trafikverket has a range of different rights that are linked to its properties. LÄS MER

 3. 3. Den för brott anklagades rätt att förhöra målsägande och vittnen

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Magnusson; [2005]
  Nyckelord :Law;

  Sammanfattning : Den enskildes rätt till en rättvis rättegång måste ses som en av våra mest fundamentala mänskliga rättigheter. Syftet med detta arbete är att närmare undersöka en av denna rättighets viktigaste beståndsdelar: den för brott anklagades rätt att förhöra målsägande och vittnen. LÄS MER