Sökning: "CSII"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet CSII.

 1. 1. En litteraturstudie om effekt och betydelse av medicinsktekniska hjälpmedel för gravida kvinnor med typ 1 diabetes

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Carin Sundberg; Camilla Andersson; [2019-08-08]
  Nyckelord :Typ 1 diabetes; graviditet; CGM; CSII; closed-loop; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av medicinsktekniska hjälpmedel vid typ 1 diabetes kan underlätta för att uppnå god glukoskontroll. För kvinnor med typ 1 diabetes som är gravida eller planerar att bli gravida är glukoskontrollen extremt viktigt för att minska risken för komplikationer hos både modern och fostret. LÄS MER

 2. 2. Hälsoekonomisk kostnadseffektsanalys: En utvärdering av insulinpumpsbehandling (CSII) jämfört med intensiv injektionsbehandling (MDI) för diabetes typ-1 patienter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Postaroff; Mikaela Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Diabetes typ-1; Följdsjukdomar; ICER; Kostnadseffektsanalys; Sverige; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om insulinpumpsbehandling (CSII) är kostnadseffektiv i jämförelse med intensiv injektionsbehandling (MDI) vid diabetes typ-1 enligt svenska riktlinjer. Förhoppningen är att undersökningen ska inspirera framtida studier samt bidra med kunskap inom aktuellt område. LÄS MER

 3. 3. The Triggers of Buyers Regret of Impulsive Purchases

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Oliver Esterhammer; Jiahao Huang; [2017]
  Nyckelord :impulse purchasing; post purchase behavior; post purchasing regret; impulse buying; consumer behavior;

  Sammanfattning : Attention on impulsive buying behavior has been increased from both researchers and marketers, as the negative consumption experience resulting from this unplanned buying could harm the business severely in terms of brand building, reputation as well as a loss of customer. By reviewing previous literatures, we have identified that there is still little research about the post-consumer behavior of impulse purchases, namely on consumers’ regret triggered from what they have bought impulsively. LÄS MER

 4. 4. Sensorstyrd pumpterapi : En studie om effekt på glykerat hemoglobin vid Diabetes Mellitus typ 1

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Anna Isberg; [2016]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus typ 1; glykerat hemoglobin; sensor augmented pump therapy; continuous glucose monitoring; effekt.;

  Sammanfattning : Introduktion Diabetes Mellitus typ 1 är en autoimmun sjukdom som så småningom leder till total insulinbrist vilket är livshotande. Insulinbristsjukdomen är kronisk och är i Sverige en av de vanligaste folksjukdomarna. I världen insjuknar i dagsläget flest antal i Sverige och Finland. LÄS MER

 5. 5. Hälsorelaterad livskvalitet & Diabetes typ 1

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Cutler; Susanne Seth; [2009]
  Nyckelord :Type 1 diabetes; Quality of life; Insulin; MDI; CSII; Diabetes typ 1; Livskvalitet; Insulin; MDI; IP;

  Sammanfattning :  Syftet med detta arbete är att undersöka om det föreligger någon skillnad mellan hur personer med diabetes typ 1 med MDI- respektive IP-behandling skattar sin hälsorelaterade livskvalitet, behandlingstillfredsställelse och uppfattning av behandlingsformens påverkan på livskvaliteten. Vidare är syftet att undersöka om det föreligger någon skillnad mellan män och kvinnor, samt mellan kvinnor respektive män i MDI- respektive IP-gruppen, avseende hälsorelaterade livskvalitet, behandlingstillfredsställelse och uppfattning av behandlingsformens påverkan på livskvaliteten. LÄS MER