Sökning: "CV cv"

Visar resultat 1 - 5 av 484 uppsatser innehållade orden CV cv.

 1. 1. Scenario Planning Analysis of the Industry of Commercial Vehicles - A Strategic Outlook

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simon Svanberg; Casper Österlind; [2021-07-09]
  Nyckelord :Commercial vehicle industry; Truck; MDT; HDT; Scenario planning; Trend; Technological Transitions; Vehicle-to-vehicle; V2V; Platooning; Fuel cell electric vehicle; FCEV;

  Sammanfattning : The industry of commercial vehicles is undergoing significant changes that affect activities of the complete value chain, as well as how the truck is operated. The industry is shaped by the trends of sustainable and safe transportations, vehicle autonomy, and connectivity. LÄS MER

 2. 2. Främjande eller hindrande? : En studie om socialarbetares uppfattning av arbetsmarknadsinsatser

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Amra Durguti; Amelia Ohlsson; [2021]
  Nyckelord :Labor market initiatives; promoting factors; livelihood; social work; Arbetsmarknadsinsats; främjande faktorer; försörjning; socialt arbete;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka socialarbetares erfarenheter av att stödja deltagare i arbetsmarknadsinsatser. För att undersöka detta genomförde vi fem kvalitativa intervjuer med socialarbetare som är verksamma inom arbetsmarknadsenheter i två olika kommuner. Efter intervjuerna genomfördes en innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. Method verification of reagent with elevated biotin interference threshold for interleukin-6 on Cobas e601 with evaluation of sample storage duration.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk cellbiologi

  Författare :Mimmi Blom; [2021]
  Nyckelord :Immunoassay; ELISA; Cobas e; IL6; sustainability study;

  Sammanfattning : Ensuring correct analytical responses is of the utmost importance in laboratory workand interferences with analyses can give incorrect results. Work to improve the precision of the analyses is an ongoing process. An interference in the analysis of Interleukin-6 (IL-6), a cytokine that reflects inflammatory processes in the body, is biotin. LÄS MER

 4. 4. Verifiering av metod för analys av etylenglykol i plasma på Roche Cobas® c502

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rebecca Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Alcohols; Cobas® c502; enzymatic method; ethylene glycol; poisoning; quantitative in vitro analysis; Alkoholer; Cobas® c502; enzymatisk metod; etylenglykol; förgiftning; kvantitativ in vitro analys;

  Sammanfattning : Etylenglykol (etan-1,2-diol) är en dihydroxyalkohol som är en komponent i kylarvätska och andra frost- och kylskyddsmedel. Förtäring av etylenglykol leder till allvarliga skador och i värsta fall död utan behandling. I Sverige år 2020 fanns det endast ett tiotal laboratorier som erbjöd analys av etylenglykol dygnet runt. LÄS MER

 5. 5. Comparison of Multiple Models for Diabetes Using Model Averaging

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Författare :Alex Al-Mashat; [2021]
  Nyckelord :pharmacometrics; population pharmacokinetics; pop-pk; pop-PK diabetes; model averaging; MA; cross-validation; cv; CV; akaike information criterion; Akaike; aic; AIC; MPG; mpg; FPG; fpg; FPI; fpi; HbA1c; hba1c; farmakometri; populationsfarmakokinetik; diabetes; model averaging; MA; cross-validation; cv; CV; akaike; Akaike; aic; AIC; MPG; mpg; FPG; fpg; FPI; fpi; HbA1c; hba1c;

  Sammanfattning : Pharmacometrics is widely used in drug development. Models are developed to describe pharmacological measurements with data gathered from a clinical trial. The information can then be applied to, for instance, safely establish dose-response relationships of a substance. LÄS MER