Sökning: "Cecilia Isaksson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Cecilia Isaksson.

 1. 1. Idrottstjejen med guldtårarna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cecilia Oscarsson; Evelina Segerqvist; Helena Kaloudi Isaksson; [2018-09-07]
  Nyckelord :Genusstereotyper; genus; genusroller; sport; atlet; stereotyper; manliga och kvinnliga stereotyper; Vinter-OS 2018; medier; gestaltning; journalistik; Aftonbladet; Dagens Nyheter; SVT Nyheter; Gender stereotypes; gender; gender roles; sport; athlete; stereotypes; male and female stereotypes; Winter Olympics 2018; media; framing; journalism; Aftonbladet; Dagens Nyheter; SVT Nyheter;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the occurrence of gender stereotypes in the Swedish online news reporting of the 2018 Winter Olympics. The aim is to find out to what extent the Swedish media uses stereotypical attributes and contexts in the portrayal of athletes through a gender perspective. LÄS MER

 2. 2. Newspaper coverage of TTIP: A comparative case-study of the differences between how TTIP was presented in German and Swedish papers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Isaksson; [2017]
  Nyckelord :TTIP; Germany; media; newspapers; influence; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Germany is generally considered to be a country that is free trade friendly and had, at the start of the TTIP negotiations, a majority in favour of TTIP. Now however, Germany has amongst the lowest levels of public support of TTIP of all EU member states, while a majority at the same time remain positive of international trade and even increased trade with the US. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn med cancer : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Walde; Cecilia Isaksson; [2017]
  Nyckelord :Barncancer; Sjuksköterskeperspektiv; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar cirka 320 barn i cancer i Sverige. När ett barn diagnostiseras med cancer drabbas inte bara barnet utan även hela familjen. Sjuksköterskan ska fungera som stöd både för patienten och dess anhöriga. Joyce Travelbees teori har varit utgångspunkt i denna studie. LÄS MER

 4. 4. Gång- och cykelbro över Hägernäs station - Konceptuell design och dimensionering av tvärspänd plattbro

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Cecilia Hillberg; David Nyström-Persson; Helen Giger Johansson; Jonatan Isaksson; Zareh Baghdasarian Setragian; Per Feldt; [2016]
  Nyckelord :Tvärspänd plattbro; Träbro; Dimensionering; Limträ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Åtgärdsprogram med sociala mål : En studie om hur behov, mål och åtgärder skrivs fram för elever i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Cecilia Ahlström; [2014]
  Nyckelord :åtgärdsprogram; sociala mål; åtgärder; behov;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att belysa vilka behov och mål som beskrivs och vilka åtgärder som föreslås för elever som har åtgärdsprogram för att nå sociala mål.   Studien har baserats på tjugo åtgärdsprogram med fokus på sociala mål. Dessa har samlats in från fyra olika F-9 skolor i två angränsande kommuner. LÄS MER