Sökning: "Cecilia Isaksson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Cecilia Isaksson.

 1. 1. Kriminaliseringen av tillhandahållandet av sjukvård som ett stöd till terrorism : En studie av säkerhetsrådets antiterrorismresolutioner och nationell antiterrorismlagstiftning i ljuset av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cecilia Isaksson; [2019]
  Nyckelord :stöd till terrorism; sjukvård; säkerhetsrådets antiterrorismresolutioner; nationell antiterrorismlagstiftning; humanitära undantag; skydd av sjukvårdspersonal; rätt till liv; rätt till hälsa;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att möta flyktingar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Isaksson; Anna Nylander; [2019]
  Nyckelord :Nurses; experiences; transcultural nursing; refugees; Sjuksköterskor; upplevelser; transkulturell omvårdnad; flyktingar;

  Sammanfattning : Background: Due to a high influx of refugees in the last decades, which will most likely continue to increase, a need for the healthcare to be involved in taking care of these refugees has been established. People on the run has often lived under difficult circumstances for a long period of time which leaves them exposed which in turn can lead to vulnerable situations. LÄS MER

 3. 3. Idrottstjejen med guldtårarna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cecilia Oscarsson; Evelina Segerqvist; Helena Kaloudi Isaksson; [2018-09-07]
  Nyckelord :Genusstereotyper; genus; genusroller; sport; atlet; stereotyper; manliga och kvinnliga stereotyper; Vinter-OS 2018; medier; gestaltning; journalistik; Aftonbladet; Dagens Nyheter; SVT Nyheter; Gender stereotypes; gender; gender roles; sport; athlete; stereotypes; male and female stereotypes; Winter Olympics 2018; media; framing; journalism; Aftonbladet; Dagens Nyheter; SVT Nyheter;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the occurrence of gender stereotypes in the Swedish online news reporting of the 2018 Winter Olympics. The aim is to find out to what extent the Swedish media uses stereotypical attributes and contexts in the portrayal of athletes through a gender perspective. LÄS MER

 4. 4. Newspaper coverage of TTIP: A comparative case-study of the differences between how TTIP was presented in German and Swedish papers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Isaksson; [2017]
  Nyckelord :TTIP; Germany; media; newspapers; influence; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Germany is generally considered to be a country that is free trade friendly and had, at the start of the TTIP negotiations, a majority in favour of TTIP. Now however, Germany has amongst the lowest levels of public support of TTIP of all EU member states, while a majority at the same time remain positive of international trade and even increased trade with the US. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn med cancer : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Walde; Cecilia Isaksson; [2017]
  Nyckelord :Barncancer; Sjuksköterskeperspektiv; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar cirka 320 barn i cancer i Sverige. När ett barn diagnostiseras med cancer drabbas inte bara barnet utan även hela familjen. Sjuksköterskan ska fungera som stöd både för patienten och dess anhöriga. Joyce Travelbees teori har varit utgångspunkt i denna studie. LÄS MER