Sökning: "Che Guevara"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Che Guevara.

 1. 1. Gerillakrigets traditioner & Sveriges föreställning av det fria kriget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Kristofer Heljebrand Bohn; [2020]
  Nyckelord :guerrilla warfare; Sun Tzu; Vladimir Iljitj Lenin; Mao Tse-tung; Ernesto Che Guevara; det fria kriget; Sun Zi; Vladimir Iljitj Lenin; Mao Tse-tung; Ernesto Che Guevara;

  Sammanfattning : In the 1940s, Sweden adopted a policy known as Det fria kriget (approximately translated to The Free War) which was a conceptualization of a war in which its homeland had suffered a major invasion by a malignant and far stronger opponent. Det fria kriget remains, to this day, mostly a set of instructions outlining how the military were to reorganize itself, at that point, to uphold the nations military resilience. LÄS MER

 2. 2. ”After the War, A Struggle For Equality”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Marcus Hägerbäck; [2020]
  Nyckelord :Historiebruk; medieskrivning; mediedebatt; massmedia; amerikansk massmedia; dagstidningar; amerikanska dagstidningar; Ken Burns; Lynn Novick; The War; latinamerikaner; PBS; Klas-Göran Karlsson; Marianne Sjöland; Anders Dybelius; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur historiebruk förekommer i amerikansk lokal och nationell massmedia kring Ken Burns och Lynn Novicks dokumentär The War. Frågorna är: vilka historiebruk förekommer i amerikansk massmedia i medieskrivningen kring dokumentären The War på det nationella planet och vilka funktioner fyller de? Vilka skillnader finns i förekomsten av historiebruk mellan olika politiskt inriktade dagstidningar kring samma medieskrivning? Vilka historiebruk förekommer kring samma medieskrivning på det lokala planet, och vilka funktioner uppfyller de? Källmaterialet för denna uppsats bygger på sammanlagt fem amerikanska dagstidningar där flertalet av dess artiklar analyserats. LÄS MER

 3. 3. ¡Hasta Siempre Comandante! : En undersökning om historiebruket av Che Guevara i populärkulturen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Katarina Melin; [2017]
  Nyckelord :Ernesto Che Guevara; Historiebruk; Historiekultur; Populärkultur;

  Sammanfattning : Ernesto Che Guevara förknippas med mystik, frihet och politik. Ernesto Che Guevara (i fortsättningen kallad endast Guevara) är idag för många ett prydligt ansikte som associeras med rock’n’roll och frispråkighet. Historiskt är han en kommunistisk gerillaledare som inte lät något eller någon komma i hans väg. LÄS MER

 4. 4. Dokumentärligheten : Filmen Sacrificio (2001) genom publikens ögon

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Niklas Svahn; Lovisa Falk; [2013]
  Nyckelord :dokumentärfilm; fokusgrupper; gruppintervju; journalistik; Sacrificio; subjektivitet; verklighet; sanning;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att djupstudera hur publiken uppfattar sanningshalten i dokumentärfilmen Sacrificio av Erik Gandini och Tarik Saleh som sändes i Sveriges Television år 2001. Filmen handlar om vem som avslöjade gerillaledaren Che Guevara. LÄS MER

 5. 5. Janus ala Cuba : Filmiska gestaltningar av den kubanska revolutionen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Ersson; [2012]
  Nyckelord :Historical film; films; film history; Cuban revolution; Cuba; Che Guevara; Andy Garcia; Steven Soderbergh; Che The Argentine; Che part one; The Lost City; USA; Robert A. Rosenstone; Rosenstone; Mats Jönsson; Hayden White; Historiefilm; filmhistoria; historisk film; historia; film; Kuba; Kubanska revolutionen; Che Guevara; Andy Garcia; Steven Soderbergh; Che-Argentinaren; The Lost City; USA; Robert A. Rosenstone; Rosenstone; Mats Jönsson; Hayden White;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur samma historiska händelse kan ha olika betydelser i film. Idag är människor mer benägna att se en film om en historisk händelse än att läsa en historiebok, och detta innebär att vi måste lära oss att förstå de konventioner som används för att placera historia på film. LÄS MER