Sökning: "Che Guevara"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Che Guevara.

 1. 1. ¡Hasta Siempre Comandante! : En undersökning om historiebruket av Che Guevara i populärkulturen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Katarina Melin; [2017]
  Nyckelord :Ernesto Che Guevara; Historiebruk; Historiekultur; Populärkultur;

  Sammanfattning : Ernesto Che Guevara förknippas med mystik, frihet och politik. Ernesto Che Guevara (i fortsättningen kallad endast Guevara) är idag för många ett prydligt ansikte som associeras med rock’n’roll och frispråkighet. Historiskt är han en kommunistisk gerillaledare som inte lät något eller någon komma i hans väg. LÄS MER

 2. 2. Dokumentärligheten : Filmen Sacrificio (2001) genom publikens ögon

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Niklas Svahn; Lovisa Falk; [2013]
  Nyckelord :dokumentärfilm; fokusgrupper; gruppintervju; journalistik; Sacrificio; subjektivitet; verklighet; sanning;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att djupstudera hur publiken uppfattar sanningshalten i dokumentärfilmen Sacrificio av Erik Gandini och Tarik Saleh som sändes i Sveriges Television år 2001. Filmen handlar om vem som avslöjade gerillaledaren Che Guevara. LÄS MER

 3. 3. Janus ala Cuba : Filmiska gestaltningar av den kubanska revolutionen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Ersson; [2012]
  Nyckelord :Historical film; films; film history; Cuban revolution; Cuba; Che Guevara; Andy Garcia; Steven Soderbergh; Che The Argentine; Che part one; The Lost City; USA; Robert A. Rosenstone; Rosenstone; Mats Jönsson; Hayden White; Historiefilm; filmhistoria; historisk film; historia; film; Kuba; Kubanska revolutionen; Che Guevara; Andy Garcia; Steven Soderbergh; Che-Argentinaren; The Lost City; USA; Robert A. Rosenstone; Rosenstone; Mats Jönsson; Hayden White;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur samma historiska händelse kan ha olika betydelser i film. Idag är människor mer benägna att se en film om en historisk händelse än att läsa en historiebok, och detta innebär att vi måste lära oss att förstå de konventioner som används för att placera historia på film. LÄS MER

 4. 4. Användning av tidigare översättning i översättning av spanskamerikansk politisk text

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Johanna Svensson; [2010]
  Nyckelord :Översättning; implicit argumentation; argumentativ riktning; intertextualitet; essä; politik; Jacobo Machover; Fidel Castro; Ernesto Che Guevara; Salvador Allende; Latinamerika; Kuba; Chile; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats består av en analys av kapitel fyra och fem i Jacobo Machovers La dinastía Castro. Los misterios y secretos de su poder, samt av en analys av min översättning av dessa kapitel. Därefter kommenterar jag min översättning, och diskuterar några centrala översättningsproblem. LÄS MER

 5. 5. Doktrin för markoperationer, Doktrin i gerillakrigföring? : en liknelse på taktisk nivå mellan svenska taktiska grundprinciper för markarenan och grundprinciper för gerillakrigföring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Joakim Sunnhed; [2009]
  Nyckelord :taktikens grundprinciper; gerillakrigföring; Ernesto Che Guevara; Mao Tse-tung; doktrin; ledningsnivåer; markarenan;

  Sammanfattning : Idag är det för en stark stat i västvärlden inte svårt att vinna ett konventionellt krig. Dock har man svårt med konflikter där en stat möter en icke-stat, till exempel USA i Afghanistan idag, trots att gerillan nästan uteslutande är sämre rustad och tränad jämfört med sin motståndare. LÄS MER