Sökning: "Cooperative Communication"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden Cooperative Communication.

 1. 1. Professional Isolation and Connectedness in Computer Supported Cooperative Work Systems : A Focused Ethnographic Study of Knowledge Workers Working from Home

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Alice Mohlin; [2021]
  Nyckelord :Communication Support; Connectedness; Computer-Supported Cooperative Work CSCW ; Information and Communication Technology ICT ; Professional Isolation; Social Interaction; Symbolic Interactionism; Working from Home;

  Sammanfattning : Both companies and individuals have observed positive effects after implementing working from home (WFH) practices as digital technology expands collaborative possibilities. As a result, the hybrid workplace has emerged as a sustainable possibility for future workplace solutions. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation, interaktion ochkooperativt lärande inom matematik : En kvalitativ studie på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Rebecka Tiderman; Anna-Clara Johannisson; [2021]
  Nyckelord :Kommunikation; kooperativt lärande; matematik; samarbete och talk types;

  Sammanfattning : Kooperativt lärande är en metod med fokus på kommunikation mellan elever och många förespråkare argumenterar för att metoden har positiva effekter på elevers kommunikation inom matematik. Syftet med denna studie var att undersöka muntlig kommunikation mellan elever på lågstadiet inom kooperativt lärande i matematikundervisning, samt eventuella skillnader och likheter i kommunikation och interaktion mellan pararbete och grupparbete. LÄS MER

 3. 3. Operationssjuksköterskors uppfattningar, erfarenheter och behov rörande sin professionella roll i traumasituationen

  Magister-uppsats,

  Författare :Sanna Lycken; Niklas Nyström; [2020-06-25]
  Nyckelord :interprofessionellt arbete; kommunikation; operationssjuksköterskor; operationssjuksköterskors professionella roll; trauma; utbildning;

  Sammanfattning : Background: In 2018 over 8800 patients were registered in the Swedish Trauma Registry. About 10% of these patients needed surgery. The surgical unit is a high-risk environment and the function of the multidiciplinary team relies on cooperative skills. Trauma simulations are an effective way of improving the non-technical skills among trauma teams. LÄS MER

 4. 4. Efficient, Scalable and Secure Vehicular Communication System : An Experimental Study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Shubhanker Singh; [2020]
  Nyckelord :Vehicular Public-Key Infrastructure VPKI ; Vehicular Communication VC ; Beacon; Pseudonymous Certificate PC ; TESLA; Signature Verification; Cooperative Verification; Fordonsinfrastruktur med allmän nyckel; Fordonskommunikation; Beacon; Pseudonymt Certifikat PC ; TESLA; Signatur Verifiering; Kooperativ Verifiering;

  Sammanfattning : Awareness of vehicles’ surrounding conditions is important in today’s intelligent transportation system. A wide range of effort has been put in to deploy Vehicular Communication (VC) systems to make driving conditions safer and more efficient. Vehicles are aware of their surroundings with the help of authenticated safety beacons in VC systems. LÄS MER

 5. 5. Gynnas konkurrerande jordbrukare av samarbete?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Niilekselä; Ida Sundström; Ellen Traung; Denis Larsson; [2020]
  Nyckelord :Cooperation; Competition; Agriculture; members; Co-opetition and cooperatives.; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRACT Title: Do competing farmers benefit from cooperation? Seminar date: 2020-01-17 Course: FEKH19, Business Administration: Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level. Authors: Denis Larsson, Lovisa Niilekselä, Ida Sundström and Ellen Traung Advisor: Magnus Johansson. LÄS MER