Sökning: "Cooperative Communication"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden Cooperative Communication.

 1. 1. Towards understanding internal knowledge exchange : A single case study

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Lukas Spreitzer; [2019]
  Nyckelord :Knowledge Management; Knowledge Transfer; Information and Communication Technologies; Internal Knowledge Exchange;

  Sammanfattning : Knowledge is a crucial resource in modern business environments. The proper management of an organization’s internal knowledge assets can lead to a sustainable competitive advantage. Literature on knowledge management has identified a large number of factors that influence the transfer of knowledge within organizations. LÄS MER

 2. 2. Delaktighet, organisationsstruktur och beslutsprocesser : En fallstudie om ett arbetsintegrerande socialt företag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Linnea Ekström; Elin Sjölin; [2019]
  Nyckelord :Work integrating social enterprises; participation; empowerment; organizational; Arbetsintegrerande sociala företag; delaktighet; empowerment;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsintegrerande sociala företag integrerar människor som varit utanför arbetsmarknaden under en längre period genom arbetsträning och sysselsättning. Kravet innebär att medarbetarna ska vara delaktiga i arbetet, företagets drift samt beslutfattandet vilket bidrar till personlig utveckling och empowerment. LÄS MER

 3. 3. Quantitative Requirements Testing for Autonomous Systems-of-Systems : Case Studies in Platooning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fabian Ström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A platoon, or a road train, has many different benefits such as safety, fuel efficiency and road utilisation. However it must also be safe to use and must thus be thoroughly tested. This report looks at the specific use case of emergency braking using three different emergency braking strategies and two models of communication. LÄS MER

 4. 4. The Effect of the Use of CALL on Pupils’ Motivation and Language Development in English

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cajsa Grenner; Niri Hagelin Jönsson; [2019]
  Nyckelord :CALL; Communication; ESL EFL; Language acquisition; Motivation; SLA;

  Sammanfattning : This research synthesis aims to explore how Computer-assisted language learning (CALL) can motivate the learners to develop their language skills. To answer the question 14 articles have been examined against a framework consisting of second language acquisition theory and method and Dörnyei’s motivational theory. LÄS MER

 5. 5. CoFramer : Ett diskussionsformat för djupa diskussioner på publika forum med låg Information Overload inspirerat av Philosophy for Children

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Christoffer Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Computer-Mediated Communication CMC ; Computer-Supported Cooperative Work CSCW ; Face to Face F2F ; Communities of Practice CoP ; Lurkers; Linguistic Softeners; Distance Education; Social Presence; Community of Inquiry CoI ; Social-Technical Gap; Philosophy for Children P4C ; Information Overload IO ; Computer-Supported Argument Visualization CSAV ; Media Richness Theory MRT ; Grounding Cost; Grounding Criterion; Grounding; Common Ground; Facilitator; Fallacies; Online Communities; Ex Post; Ex Ante; IBIS Issue-Based Information System ; Information Cocoons; Flame War; Design Concept; Design Aspects; Computer-Mediated Communication CMC ; Computer-Supported Cooperative Work CSCW ; Face to Face F2F ; Communities of Practice CoP ; Lurkers; Linguistic Softeners; Distansutbildning; Social Presence; Community of Inquiry CoI ; Social-Technical Gap; Philosophy for Children P4C ; Information Overload IO ; Computer-Supported Argument Visualization CSAV ; Media Richness Theory MRT ; Grounding Cost; Grounding Criterion; Grounding; Common Ground; Samtalsledare SL ; Logiska Felslut; Fallacies; Online Communities; Ex Post; Ex Ante; IBIS Issue-Based Information System ; Information Cocoons; Flame War; Designkoncept; Designaspekter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att presentera ett designkoncept för publika diskussioner på nätet med målet att uppnå djupare diskussioner och minska mängden information overload. Arbetet använder metoden Concept Driven Interaction Design (CDID) som går ut på att skapa ett designkoncept utifrån flera olika teorier som appliceras genom interaktionsdesign. LÄS MER