Sökning: "DBSCAN"

Visar resultat 6 - 10 av 27 uppsatser innehållade ordet DBSCAN.

 1. 6. Unsupervised Machine Learning: An Investigation of Clustering Algorithms on a Small Dataset

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Fredrik Forsberg; Pierre Alvarez Gonzalez; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Context: With the rising popularity of machine learning, looking at its shortcomings is valuable in seeing how well machine learning is applicable. Is it possible to apply the clustering with a small dataset? Objectives: This thesis consists of a literature study, a survey and an experiment. LÄS MER

 2. 7. Text feature mining using pre-trained word embeddings

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Henrik Sjökvist; [2018]
  Nyckelord :Word embeddings; Feature engineering; Unsupervised learning; Deep learning; fast Text; Operational risk; Ordvektorer; Attributgenerering; Oövervakat lärande; Djupinlärning; fastText; Operativ risk;

  Sammanfattning : This thesis explores a machine learning task where the data contains not only numerical features but also free-text features. In order to employ a supervised classifier and make predictions, the free-text features must be converted into numerical features.  In this thesis, an algorithm is developed to perform that conversion. LÄS MER

 3. 8. Finding early signals of emerging trends in text through topic modeling and anomaly detection

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sergey Redyuk; [2018]
  Nyckelord :Machine learning; text mining; topic modeling; emerging trend prediction; novelty detection; group anomaly detection;

  Sammanfattning : Trend prediction has become an extremely popular practice in many industrial sectors and academia. It is beneficial for strategic planning and decision making, and facilitates exploring new research directions that are not yet matured. LÄS MER

 4. 9. Datautvinning av klickdata : Kombination av klustring och klassifikation

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Xianjie Zhang; Sebastian Bogic; [2018]
  Nyckelord :Data analysis; data mining; clustering; classification; DBSCAN; k-nearest neighbor; click data; Dataanalys; datautvinning; klustring; klassifikation; DBSCAN; k-nearest neighbor; klickdata;

  Sammanfattning : Ägare av webbplatser och applikationer tjänar ofta på att användare klickar på deras länkar. Länkarna kan bland annat vara reklam eller varor som säljs. Det finns många studier inom dataanalys angående om en sådan länk kommer att bli klickad, men få studier fokuserar på hur länkarna kan justeras för att bli klickade. LÄS MER

 5. 10. Study of Protein Interfaces with Clustering

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Bioinformatik

  Författare :Jonathan Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :Protein Interface; Clustering; Cluster; DBSCAN; PDB; InterComp;

  Sammanfattning : Protein-protein interactions occur in nature and have different functions. The interacting surface between two interacting proteins contains the respective protein's interface residues. LÄS MER