Sökning: "Dag Thorén"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Dag Thorén.

 1. 1. Mediakriget

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier; Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Dag Thorén; [2015]
  Nyckelord :demokrati; medier; sociala medier; yttrandefrihet; social sammanhållning; nyhetskonsumtion; journalistik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar avstamp i SOM-insitutets mätning från 2014 som visade att en majoritet av de tillfrågade ansåg att svenska medier inte berättar sanningen om samhällsproblem kopplade till frågor som rör migration- och flyktingpolitik. Samtidigt som med misstroendet mot medierna breder ut sig fortsätter digitaliseringen av medielandskapet vilket leder till en allt mer diversifierad nyhetskonsumtion. LÄS MER

 2. 2. Mediakriget : en diskursteoretisk studie om demokrati, journalistik och social sammanhållning i en fragmenterad digital offentlighet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Dag Thorén; [2015]
  Nyckelord :journalistik; nyhetskonsumtion; social sammanhållning; yttrandefrihet; sociala medier; medier; demokrati; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar avstamp i SOM-insitutets mätning från 2014 som visade att en majoritet av de tillfrågade ansåg att svenska medier inte berättar sanningen om samhällsproblem kopplade till frågor som rör migration- och flyktingpolitik. Samtidigt som med misstroendet mot medierna breder ut sig fortsätter digitaliseringen av medielandskapet vilket leder till en allt mer diversifierad nyhetskonsumtion. LÄS MER

 3. 3. Vilka får komma till tals? : Vilka källor användes i rapporteringen om bostadsmarknaden i fyra svenska tidningar 1982, 1997 och 2012?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mimmi Epstein; Amanda Thorén; [2013]
  Nyckelord :Källor; elitkällor; bostadsmarknad; Sahlstrand; De synliga;

  Sammanfattning : Vilka är det egentligen som får komma till tals i medierna? Tidigare forskning visar att de som tillhör eliten i vårt samhälle får komma till tals i storstadspressen oftare än andra. Vi har undersökt hur källanvändningen förändrats över tid. LÄS MER

 4. 4. Vem vill aktivt söka upp reklam liksom?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Dag Thorén; Viktor Adell; [2012]
  Nyckelord :interaktivitet; fanpage; receptionsanalys; facebook; privat sfär; varumärke; reklam; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vem vill aktivt söka upp reklam liksom? Författare: Dag Thorén (med Viktor Adell) Handledare: Veselinka Möllerström Examinator: Fredrik Miegel Syfte: Att studera hur företagens närvaro tolkas i den interaktiva struktur och sociala kontext som kännetecknar facebook. Metod: Kvalitativa metoder och har använts för datainsamling. LÄS MER

 5. 5. Social önskvärdhet och implicita könsattityder: Påverkas kvinnors implicita fördomar av falsk feedback?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Christoffer Thorén; Zenja Ristic; [2010]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Social önskvärdhet präglar hur våra normer och sociala beteenden ser ut och har lett till att fördomsfulla attityder i dag hellre mäts implicit, t.ex. med Implicit Association Test (IAT), snarare än explicit för att erhålla ett mer trovärdigt resultat. LÄS MER