Sökning: "Daily Scrum"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Daily Scrum.

 1. 1. Hinder för användning av scrum i ett programvarustartföretag

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Muhammad Qasim; Shreyas Basutkar; [2022]
  Nyckelord :Agile; Scrum; Barriers; Goals; People; Organization; Process; Tool; Agile Manifesto; Communication; Teamwork and Mindset; Role Management; Sprint Planning; Backlog Refinement; Daily Scrum; Retrospective;

  Sammanfattning : In the modern world, Scrum is widely adopted by many companies for software development, no matter the size of the company. As Scrum provides rapid development and meets the customer needs in a faster and efficient way, many companies want to move towards Scrum but moving towards Scrum is difficult and challenging due to different barriers for example cost, lack of experience, and so on. LÄS MER

 2. 2. Ändrade förutsättningar för kommunikationen i scrumteam : En kvalitativ kartläggning över hur påtvingat hemarbete påverkat kommunikationen under covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Åsa Åberg; Anna Löttiger; [2022]
  Nyckelord :enforced working from home; communication; scrum team; previous office work; påtvingat hemarbete; kommunikation; scrumteam; tidigare kontorsarbete;

  Sammanfattning : I samband med covid-19 pandemin tvingades mängder med scrumteam att arbeta hemifrån vilket ändrade förutsättningarna för deras kommunikation. Omställningen har lett till att det inte varit genomförbart att kommunicera face-to-face i samma utsträckning som tidigare. LÄS MER

 3. 3. Scrum och Covid-19 : Så appliceras Scrum vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Gröning; André Bizzarri; [2021]
  Nyckelord :Scrum; Scrum variations; distribuerad systemutveckling; DSD;

  Sammanfattning : På grund av pandemin Covid-19 har många verksamheter tvingats anpassa sig till arbete på distans. Denna flerfallstudie har granskat hur systemutvecklingsmetoden Scrum appliceras i praktiken, hur den har anpassats för distansarbete samt vilka utmaningar som det innebär. LÄS MER

 4. 4. Ritningar och logistik inom byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sean Zhong; Henrik Träff; Edvard Thörnros; Simon Johansson; Fredrik Mohlin; Martin Nordberg; Simon Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :byggproduktion; bygg; webbapplication; programvaruutveckling;

  Sammanfattning : A web application in the form of a demo has been developed for BIT (Bygg ITSweden). The application effectively shows the potential and the idea that can be used tofind investors. This report describes the development of a program which can streamlinethe construction process. LÄS MER

 5. 5. Innovation i teambaserad projektform: var och hur innovation uppstår : En uppsats med Scrum som studieobjekt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Isak Gordon; Marcus Björsson; [2020]
  Nyckelord :Scrum; innovation; teambaserad arbetsform; projektledning; innovationsgrad;

  Sammanfattning : To achieve innovative performance in team-based working environments there are several factors which determine how well a team operate. It is crucial for business leaders to identify the clues of the innovation process in order to exploit the potential of creative solutions in IT-based product development. LÄS MER