Sökning: "Daniel Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Daniel Jonsson.

 1. 1. Produktutvecklingsprocess för framtag av en svetsrobotfixtur

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Daniel Viggesjöö; [2022]
  Nyckelord :FEM; CAD; FMEA; QFD; Automation; Industri; Simulation; Svetsrobot; Kostnadsanalys; Ergonom;

  Sammanfattning : Projektets mål var att ta fram en digital fixtur för en artikel som går från manuell svetsning till robotsvetsning. Produkten skulle analyseras och simuleras för att säkerställa att den även fungerade i praktiken. LÄS MER

 2. 2. Beteendeaktivering : En app för behandling av depression

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Malin Widén; Gustav Brorson; Jonathan Öhrling; Erik Mattfolk; Lukas Jonsson; August Carlson; Daniel Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Depression; beteendeaktivering; självhjälpsverktyg; applikation;

  Sammanfattning : Följande rapport beskriver ett projektarbete inom kursen TDDD96 Kandidatprojekt i pro-gramvaruutveckling vid Linköpings universitet som genomfördes våren 2021 av sju studen-ter. Projektet innefattade utvecklingen av en mobilapp med målet att skapa en digital im-plementation av den psykologiska behandlingsformen beteendeaktivering. LÄS MER

 3. 3. Individanpassning för alla: En kvalitativ studie om AI-baserad spelifiering i skolan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Anton Jonsson; Daniel Winther; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The entire education system has changed through the increase of digitalisation and the school is no exception. With new technology there are opportunities to develop systems that could help students generate knowledge and increase their motivation in school by individualizing teaching. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av förändringen i klimatpåverkan för en fordonsflotta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Arvid Jonsson; Moa Toll; Klara Friberg; Gustav Carlsson; Daniel Åkerlind; [2021]
  Nyckelord :Alternativa drivmedel; fordon; fordonsflotta; fossilfri; förnybar; GWP; Global Warming Potentials; klimatpåverkan; koldioxidekvivalenter; LCA; Livscykelanalys; växthusgasutsläpp; statistisk signifikans.;

  Sammanfattning : From the year 2018 to 2020 Uppsala Skolfastigheter AB changed their vehicle fleet to follow Uppsala municipality’s goal of a fossil-fuel-free vehicle fleet. Fossil-fuel-free, according to the municipality’s regulations, means that a vehicle can run on fossil-free fuel. LÄS MER

 5. 5. Så skriver de om brotten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Daniel Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Crime; Journalism; News; Critical linguistic; Quantitative content analysis;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the differences and similarities in the crime journalism of the two swedish newspapers Aftonbladet and Dagens Nyheter. Both general similarities and differences and those that concern the gender of the victim and perpetrator were investigated. LÄS MER