Sökning: "Daniel Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Daniel Jonsson.

 1. 1. A study on the characteristics of spreading news on Twitter : The influence social media has on society

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jesper Holmström; Daniel Jonsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The spreading of news on social media is a complex process and sought-after skill in today’s society. People spreading political beliefs, marketing teams who want to make money and people who want to achieve fame are all trying to understand the best way to influence others. LÄS MER

 2. 2. Schemaläggning genom webbapplikationen Placeholder

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Zacharias Nordström; David Åström; Emelie Lindman; Anton Landor; Daniel Jonsson; Erik Tedhamre; Hampus Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Schemaläggning; React; webbapplikation;

  Sammanfattning : Den här rapporten behandlar arbetet utfört av sju studenter på Linköpings universitet som går programmen civilingenjör i datateknik och mjukvaruteknik. Rapporten är en del av kursen TDDD96 Kandidatprojekt i programutveckling under vårterminen 2018. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar för IKT i fritidshem : En kvalitativ studie angående fritidslärares uppfattningar om att använda IKT i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Daniel Bäck; Patric Wallström - Jonsson; Stefan Wistbacka; [2018]
  Nyckelord :After-School Centre; After-School teacher; ICT; Interview study; Pedagogy; Fritidshem; Fritidslärare; IKT; Intervjustudie; Pedagogik;

  Sammanfattning : I dagens samhälle stöter barn och vuxna på digitala verktyg dagligen, tekniken och verktyg utvecklas allt mer.Skol- och fritidsverksamheten har i ansvar att utbilda och utveckla elever i digitalt användande för lärandeoch kritiskt tänkande. LÄS MER

 4. 4. En prestationsbaserad ersättningsmodell som verktyg för transportstyrning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Jonsson; Carl Eriksson; [2017-10-27]
  Nyckelord :Prestationsbaserad ersättningsmodell; transportstyrning; KPI; transportör;

  Sammanfattning : Denna rapport ämnar undersöka hur en prestationsbaserad ersättningsmodell som är implementerad i ett outsourcingkontrakt bör utformas för att styra en transportör till att utföra leveranser i enlighet med ett kostnadseffektivitetsmål. Detta genom att undersöka en befintlig prestationsbaserad ersättningsmodell, samt lyfta fram riktlinjer och förslag på hur en sådan modell bör vara utformad. LÄS MER

 5. 5. Delad Opinion : En uppsats om de mest delade opinionstexterna på Facebook

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Daniel Wiorek; Oskar Jonsson; [2017]
  Nyckelord :delningar; retorisk analys; nyhetsvärdering; spader-modellen; saft-modellen; opinionsartiklar; facebook;

  Sammanfattning : C-uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka vilka egenskaper som utmärker de opinionsartiklar som delas mest på Facebook. Merparten av uppsatsen bygger på en kvalitativ metod där vi har analyserat åtta artiklar med hjälp av retorisk analys, nyhetsvärderingsteori samt modeller för hur en opinionstext bör utformas. LÄS MER