Sökning: "Deliberativa samtal"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Deliberativa samtal.

 1. 1. Deliberativ undervisning i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pontus Åkesson; Benjamin Norburg; [2020]
  Nyckelord :deliverativ; diskussion; samtal; demokrati; Samhällskunskap; demokratiuppdrag; klassrumsklimat; skola;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten syftar till att redovisa rådande kunskapsläge gällande deliberativ undervisning i skolan och i synnerhet samhällskunskap. Frågeställningarna syftar till att svara på möjligheter och hinder samt fördelar och nackdelar med deliberativ undervisning. LÄS MER

 2. 2. Kunskap och värderingar: medborgerlig bildning i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emil Eskilsson; Robin Hembo; [2020]
  Nyckelord :Medborgerlig bildning; Deliberativt samtal; Historia; Kunskapskrav; Skola; Värdegrund;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka om och i så fall hur tanken om medborgerlig bildning influerar historieundervisningen i skolan och eventuella utvecklingsmöjligheter. Det görs utifrån en frågeställning “Vad säger forskningen om hur medborgerlig bildning kan påverka undervisningen i historieämnet?”. LÄS MER

 3. 3. Den demokratiska fostran i ämnet samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Simon Holmberg; Yllka Halili; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle är uppbyggt av. Främlingsfientliga åsikter i och runt om i samhället är något som går emot skolans fostransuppdrag och behöver bemötas och förebyggas i klassrummet. LÄS MER

 4. 4. Vilken roll har internet i demokratiseringsprocessers olika steg? – En analys av internets påverkan på demokratiseringsprocesser i Tunisien, Egypten och Bahrain under den Arabiska Våren

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Adrian Ganic; Axel Mårtensen; [2019]
  Nyckelord :Demokratiseringsprocess; internet; auktoritär diffusion; indirekt liberalisering; Arabiska Våren; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utveckla befintliga förklaringar till internets roll i de olika stegen i en demokratiseringsprocess – liberalisering, transition respektive konsolidering. Detta görs genom en analys av demokratiseringsprocesser i Tunisien, Egypten och Bahrain under den arabiska våren, samt använda oss av teorier om internets påverkan på det moderna samhället. LÄS MER

 5. 5. Lärarperspektiv på arbetsformer som främjar demokratisk tänkande och elevinflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marwa Elmasri; Marwa El-Agha Kassbah; [2019]
  Nyckelord :demokrati och värdegrundsarbete; deliberativa samtal; elevinflytande; arbetsmetoder; rättighetsbaserad skola;

  Sammanfattning : .... LÄS MER