Sökning: "Det levande slottet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Det levande slottet.

 1. 1. Magiska dörrar och oväntade relationer : En adaptionsanalys av Det levande slottet 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Elin Kihlström; [2019]
  Nyckelord :Adaption; Diana Wynne Jones; Studio Ghibli; Hayao Miyazaki; Det levande slottet; adaptionsanalys;

  Sammanfattning : This study is an adaptation analysis focusing on character portrayals in Studio Ghibli’s film Howl’s moving castle, which is based on a book of the same name, written by Diana Wynne Jones. Both the film and the book are discussed and analyzed to find differences and similarities between the two. LÄS MER

 2. 2. Vandrande slott och skrotmonster : – En komparativ studie av Det levande slottet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lilly Bergvall; [2018]
  Nyckelord :Det levande slottet; Diana Wynne Jones; Hayao Miyazaki; Studio Ghibli; adaptation; transformation; komparation; text till film; undervisning;

  Sammanfattning : Studien analyserar Diana Wynne Jones bok Det levande slottet (2005) och Studio Ghiblis film med samma titel (2004) i syfte att undersöka vilka förändringar som skett i övergången från bok till film. Delarna som undersöks är narrationen, karaktärerna, värderingar och budskap samt ifall filmen anpassats till japanska förhållanden och/eller japansk publik. LÄS MER

 3. 3. Barnstjärnorna på slottet : En studie om barn i konsten på Drottningholm

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lotta Sandberg; [2016]
  Nyckelord :Drottningholm; konst; barn; porträtt; 1600-tal; 1700-tal;

  Sammanfattning : Hur har konstnärer skildrat barn utifrån vem de var och när de levde? Min undersökning begränsar sig till sex målningar i tre rum på Drottningholms slott. Tidsmässigt handlar det om nästan hundra år, från sent 1600-tal till sent 1700-tal. LÄS MER

 4. 4. Mariefreds Hotellet

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Matilda Persson; [2015]
  Nyckelord :Hotell; Mariefred; Spånfasad; trä; Grön; innergård; festlokal;

  Sammanfattning : Hotellet är utformat för att passa in i stadsbilden i Mariefrdedoch har plockat upp element som är vanliga i staden. Elementsom småskalighet, utformad för att följa vägen, de brokiga innergårdarnaoch självklart är byggmaterialet trä. Fasaden bestårav stående panelfasad och spånfasad på gavlarna. LÄS MER

 5. 5. Vattenhastigheter & flöden i fiskvägar - En jämförande studie.

  Kandidat-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik

  Författare :Elvira Molin; [2015]
  Nyckelord :Fiskväg; flöde; vattenhastighet; fiskars simförmåga; slitsränna och omlöp;

  Sammanfattning : Enligt miljöbalken är det förbjudet att skada vilt levande djur. Ska man bedriva vattenverksamhet där djurlivet påverkas måste åtgärder för att minimera den negativa påverkan vidtas. Hindras exempelvis fiskens vandring av verksamheten ska vandringen återskapas med hjälp av en fiskväg. LÄS MER