Sökning: "Diegetiska prototyper"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Diegetiska prototyper.

 1. 1. Kriskommunikation i det digitala samhället

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Daniel Jemth; Ebba Silversnö; [2020]
  Nyckelord :Crisis communication; Digitisation; Social media; Design fiction; Diegetic prototypes; Kriskommunikation; Digitalisering; Sociala medier; Designfiktion; Diegetiska prototyper;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete syftar till att påpeka några av de möjligheter som digitaliseringen bidrar till, genom att bland annat lyfta smartphones och sociala medier som en potentiell kanal för utökad kriskommunikation. I en krissituation är kommunikation av yttersta vikt. LÄS MER

 2. 2. Smarttelefonen: En blick mot framtiden : när vetenskapliga fakta, design och fiktion blir ett

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Simon Persson; Simon Larsson; [2019]
  Nyckelord :Design fiction; Speculative design; Diegetic prototypes; Smartphone; Smartphone use; Internet of Things; Designfiktion; Spekulativ design; Diegetiska prototyper; Smarttelefon; Smarttelefonanvändning; Internet of Things;

  Sammanfattning : I den här undersökningen utforskar vi hur användande av smarttelefoner skulle kunna se ut inom en nära framtid. Med designfiktion som grundpelare och förhållningssätt, verklighetsproducerar vi diegetiska prototyper som med sina utseendemässiga egenskaper och funktionaliteter, berättar om en möjlig framtida värld av smarttelefonanvändning. LÄS MER

 3. 3. Robotar - de sexualiserade prototyperna : En kvantitativ innehållsanalys av robotars stereotypa porträttering i film

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Nadine Appelqvist; [2017]
  Nyckelord :robotar; design fiction; diegetiska prototyper; posthumanism; stereotyp; objektifiering; maskin; framtidens vision; science fiction;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks människoliknande robotar med applicerat mänskligt kön porträtterade i science fiction-filmer. Fokus ligger på mänskligt stereotypiserande av dessa maskiner och hur könsfördelningen bland dem ser ut. LÄS MER