Sökning: "design fiction"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden design fiction.

 1. 1. Fiktiv spänning : En studie om vilken typ av återkoppling designfiktioner ger vid samtal med experter inom elbranschen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alice Rosberg; [2023]
  Nyckelord :design fiction; critical design; forecasting; Designfiktion; tjänstedesign; framtidsforskning; designmetod;

  Sammanfattning : Med ökad användning av elektricitet av både privatpersoner och industri står Sverige inför en utmaning att täcka upp för belastningen i framtiden. Denna utmaning har i denna studie fått stå som grund för att utforska hur designfiktion kan ge återkoppling om framtida komplexa tjänstesystem. LÄS MER

 2. 2. Recreating the aesthetic experience of Orwell’s book nineteen eighty four as a Tabletop roleplaying rule set : A systemic perspective on rules as the aesthetic space in Oceania 2084

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för speldesign

  Författare :Johan Eriksson; [2023]
  Nyckelord :tabletop roleplaying games; abstraction; game design; design process; semiotics; iterative design; aesthetics; symbols;

  Sammanfattning : By examining the results of an iterative design process, specifically a tabletop roleplaying game, Oceania 2084, this thesis aims to formulate a generalizable design process applicable when translating a work of fiction into a ruleset. The object that was translated into a ruleset was the book Nineteen Eighty-Four written by George Orwell in 1949. LÄS MER

 3. 3. Varför Ava-tar de på allt? : En kvalitativ analys av hur visualiseringen av händers interaktion påverkar hur åskådare upplever världen i filmen Avatar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Cassandra Campbell; [2023]
  Nyckelord :Avatar; phenomenology; film phenomenology; perception; hands; cognition; narrative; narrative functions; embodiment; embody; immersion; science fiction; interaction; tactile; haptic; sensory; eye-hand-coordination; visual communication; communication; film; Avatar; fenomenologi; filmfenomenologi; perception; händer; hand; kognition; narrativ; narrativa funktioner; inlevelse; förkroppsligande; science fiction; interaktion; interaktionsdesign; taktil; haptik; öga-hand-koordination; sensorisk; upplevelse; visuell kommunikation; kommunikation; film; filmberättande; vargar; varg; teater; Naturskyddsföreningen; animation; rörlig bild; naturpolitik; narrativ; berättande; kommunikation; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en fenomenologisk studie som utreder hur visualiseringen av händer påverkar hur filmbetraktare upplever världen i filmen Avatar.  Analysen utreder tre scener från Avatar, som visar händer som interagerar med föremål som är okända för både filmkaraktärens och betraktarens del. LÄS MER

 4. 4. We are domesticated : The Swedish standard standardizes its users

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Frida Block; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 1954 in Sweden, an average was set. Research carried through by Hemmens forskningsinstitut and Byggstandardiseringen explained the Swedish inhibitors demands and wishes they had on their accommodation. God Bostad was the written attempt to describe this newly announced “Good Dwelling”. LÄS MER

 5. 5. Personlig anpassning för Interaktionsdesign i VR : Hur kan vi skapa ett mer personligt/interaktivt gränssnitt i VR?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Colin Nordmark; Linus Gordon; [2022]
  Nyckelord :VR; User Interface; Personalize; Interactivity; Affordances; Research Through Design; Design Fiction; Gränssnitt; Personalisering; Interaktivitet; Affordances; Research Through Design; Design Fiction;

  Sammanfattning : VR är ett växande medium men också ett medium som har stor potential för att utöka vår kapacitet som människor. Det finns olika designexempel inom fältet på hur gränssnitten ska se ut men enligt vår mening använder inte dessa gränssnitt mediets potential fullt ut. LÄS MER