Sökning: "EU Lunds universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 4060 uppsatser innehållade orden EU Lunds universitet.

 1. 1. När spricker glastaket? En arbetsrättslig studie om positiv särbehandling och könsfördelningen på arbetsmarknadens maktpositioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sara Linnéa Elliot; Elias Sundberg; [2024]
  Nyckelord :Diskriminering; positiv särbehandling; aktiva åtgärder; kvotering; jämställdhet; genusteori; könsmaktsordning; homosocial reproduktion.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige är känt som ett av världens mest jämställda länder och andelen kvinnor på arbetsmarknaden är bland de högsta i världen. Trots detta finns det fortfarande stora orättvisor när det gäller fördelningen bland maktpositioner på arbetsmarknaden. Män besitter fler och mer inflytelserika chefspositioner än vad kvinnor gör. LÄS MER

 2. 2. Minimilönedirektivets plats i den svenska rätten - En utredning om förslagen om implementering av minimilönedirektivet i SOU 2023:36 i förhållande till svensk lagstiftning och praxis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Clara Ossborn; Malin Bucht; [2024]
  Nyckelord :Minimilönedirektivt; SOU 2023:36; remissvar; normerande verkan; tvingande verkan; svenska modellen; täckningsgrad; kollektivavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I juni 2023 presenterades SOU 2023:36. Betänkandet syftar till att utreda frågan om hur EU-kommissionen och Rådets direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen ska implementeras i den svenska rätten. Betänkandet har bemötts av viss kritik i remissvar från berörda aktörer och experter inom området. LÄS MER

 3. 3. Working Hours for First Responders - A comparative analysis of the implementation of Directive 2003/88/EC in Sweden and Denmark

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Agnes Enterman; Emmy Elfvelin; [2024]
  Nyckelord :Labour law; Working Time Directive 2003 88 EC; rest periods; on-call; stand-by; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay delves into the implementation of EU Directive 2003/88/EC on working time in Sweden and Denmark, with a specific focus on rest periods for firefighters and ambulance personnel. Analysing both national legislation and collective agreements due to the robust labour market system in both countries, the essay seeks to comprehend Sweden's response to criticism from the European Commission in 2023 and proposes strategies for improvement. LÄS MER

 4. 4. Natura 2000-områdens roll i omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Frida Larsson; [2024]
  Nyckelord :Vattenkraft; Natura 2000; miljötillstånd; miljöåtgärder; nationell plan; elproduktion; reglerförmåga; GIS-analys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vattenkraften utgör ungefär 45 % av Sveriges elproduktion och har varit en stabil energikälla med lågt koldioxidutsläpp under lång tid. Med ett allt större inslag av intermittenta energislag i elsystemet, fyller vattenkraften också en viktig funktion med sin reglerförmåga för balansering. LÄS MER

 5. 5. Störande Standardavtal - Om standardavtals konkurrensbegränsande effekt vid upphandling av entreprenader

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Erik Bjärholm; [2024]
  Nyckelord :EU-rätt; Frihet att tillhandahålla tjänster; Upphandlingsrätt; Entreprenadrätt; Standardavtal; FEUF; LOU; BKK; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper examines whether the use of standard agreements within public procurement of contractors in Sweden constitutes a restriction of the freedom to provide services within EU, which is ensured through article 56 in the Treaty on the Functioning of the European Union. Contract-law is not regulated through law within Sweden but is instead regulated through standard agreements developed by an interest group. LÄS MER