Sökning: "Emma Åsberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Emma Åsberg.

 1. 1. Kartläggning och rapportering av scope 3 i enlighet med GHG-protokollet : En fallstudie på ett tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Emma Åsberg; Lisa Persson; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhet; Växthuseffekten; Växthusgasutsläpp; Hållbarhetsrapportering; GHG-protokollet; Scope 3; Beräkningar växthusgasutsläpp.;

  Sammanfattning : Med anledning av de allt mer synliga klimatförändringarna har kartläggning av växthusgasutsläpp blivit ett uppmärksammat fenomen. För att inte överskrida Parisavtalets 1,5 graders mål behöver företag initiera åtgärder för att reducera växthusgasutsläpp. LÄS MER

 2. 2. A Language For Board Games

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Jennifer Krogh; Mattias Mattsson; Emma Pettersson; Simon Sundqvist; Carl Wiede; Mårten Åsberg; [2021-09-07]
  Nyckelord :board games; positional games; connection games; domain-specific language;

  Sammanfattning : This thesis covers the process and theory behind creating a domain-specific language for board games. This language is specifically made for positional board games and allows for further implementation of games in that category. A selection of example games were created and shipped with the language to showcase its usage. LÄS MER

 3. 3. Energiklossen : En normkreativ fordonsartefakt som bidrar till lek och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jennie Olausson; Emma Åsberg; [2020]
  Nyckelord :Teknisk design; Användarcentrerad design; Normkreativ design; Förskola; Artefakt; Digital teknik; Energi; Magnetism;

  Sammanfattning : Sustainable technology is implementing more and more in society and is going to be an important part in the future. That is why it is important to introduce and arouse children’s interest in these subjects already in preschool. LÄS MER

 4. 4. Dikterat projekt av ett beslutande organ : En fallstudie på omlokaliseringen av Strålsäkerhetsmyndigheten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Strålin Åsberg; Linnea Lundström; [2020]
  Nyckelord :Projekt; Intressentmodellen; Myndighet; Omlokalisering;

  Sammanfattning : Studien ämnar undersöka fenomenet när myndigheter tvingas att flytta sin verksamhet till följd av politiska beslut. När regeringen skriver regleringsbrev har myndigheter inget annat val än att genomföra de beslut som fattats. LÄS MER

 5. 5. ANDRASPRÅKSINLÄRNING FÖR NYANLÄNDA ELEVER I GRUNDSKOLANS TIDIGA ÅR : En studie om hur personal inom grundskolan arbetar med andraspråksinlärning för nyanlända elever samt hur de nyanlända eleverna själva ser på sin situation i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Wall Åsberg; Josefine Holm; [2017]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; arbetssätt; genrepedagogik; grundskolan; lärare; nyanlända elever; språkutveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur tillfrågad personal i grundskolan uppger att de arbetar med andraspråksinlärning för nyanlända elever och om det finns några metoder och arbetssätt som de anser verkar fungera bra. Syftet med studien är även att ta reda på hur de nyanlända eleverna själva ser på sin situation i skolan samt sin andraspråksinlärning. LÄS MER