Sökning: "Enviroments"

Visar resultat 11 - 15 av 34 uppsatser innehållade ordet Enviroments.

 1. 11. Vad har barn rätt till och vad behöver de... egentligen? : En jämförande studie av barns livsvärldar inom förskole- och skolsammanhang i Sverige och Kambodja

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anne Rymoen; Josefin Lärking; [2017]
  Nyckelord :happiness; norms; preschool education; comparative study; Sweden; Cambodia; lycka; normer; förskola; jämförande studie; Sverige; Kambodja;

  Sammanfattning : Denna jämförande, empiriska studie genomfördes under vårterminen 2017 och är skriven med inspiration av en hermeneutisk forskningsansats, en sociokulturell teoribildning samt ett normkritiskt och bildpolariserande arbetssätt. Syftet med vårt examensarbete var att, utifrån semistrukturerade intervjuer och bildanalyser av utbildningsmiljöer, undersöka möjlighetsskapande normer i barns livsvärldar inom förskole- och skolsammanhang samt att söka förståelse för hur vuxnas normer påverkar vilka möjligheter barn ges i den kontext som de befinner sig i. LÄS MER

 2. 12. Nudging för att reducera matavfall : en fallstudie om ändrat konsumentbeteende

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Emma Arvidsson; Daniela Azaric; [2016]
  Nyckelord :nudge; nudging; social practice theory; consumer behaviour; behaviour change; food waste; climate change; environment; tjänsteleverantör;

  Sammanfattning : Mängder av mat går förlorad från jord till bord, mat som hade kunnat ätas om den hanterats annorlunda. Matavfallet orsakar onödigt stor miljöbelastning och leder till påverkan på klimatet. Idag är matavfallet är ett stort problem i tjänsteleverantörsbranschen. LÄS MER

 3. 13. Solelpotential för småhus i Malmö, Stockholm och Kiruna - En geografisk solelundersökning månad för månad

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Jim Johansson; Sebastian Norberg; [2016]
  Nyckelord :solel; solpanel; månad; småhus; år; energianvändning; solinstrålning;

  Sammanfattning : Mängden installerad solel ökar i världen och Tyskland ligger idag i framkant med störst mängd installerad. Solel i Sverige har idag liten utbredning men även här har den på senare år haft en kraftig procentuell ökning. LÄS MER

 4. 14. Tematisk Musik : En studie i musik och dess anknytning till miljö i dataspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Wictor Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Tematik; musik; miljö; dataspel;

  Sammanfattning : Musik som finns i spel kan kopplas till många olika aspekter av designen men där miljön är en aspekt som kanske inte uppmärksammats så mycket hittills. Musikens koppling till miljön kan klangligt och harmoniskt se ut på olika sätt. LÄS MER

 5. 15. “I prefer Asian models over white, because I am Chinese” : En kvalitativ studie om kinesiska utbytesstudenters uppfattningar om västerländska modeller i kinesisk reklam

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Carl Laestander; [2016]
  Nyckelord :Semiotics; qualitative interviews; stereotypes; whiteness; white models; occidentalism; Chinese advertising; Vogue; GQ; China; Semiotik; kvalitativa intervjuer; stereotyper; vithet; vita modeller; occidentalism; kinesisk reklam; Vogue; GQ; Kina;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to, from a comparative perspective examine how the use of western models in Chinese advertising are perceived by chinese exchange students living in Sweden. The scientific approach in this study has been both with semiotic picture analysis and qualitative interviews. LÄS MER